20
tammi

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes Raukeamispäivä: 20.1.2011   0077/2010 Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten… Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen

20
joulu

Kirjallinen kannanotto paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa  Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle Raukeamispäivä: 20.12.2010 HYVÄKSYTTY   0068/2010 Kirjallinen… Kirjallinen kannanotto paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa

20
joulu

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiEuroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseenJean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia SârbuRaukeamispäivä: 20.12.2010HYVÄKSYTTY  0071/2010Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen… Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen

20
joulu

Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluun

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiKosovon alaikäisten romanien suojeluunCatherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara LochbihlerRaukeamispäivä: 20.12.2010  0069/2010Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluunEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn… Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluun

20
joulu

Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiUnescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiinPaolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga TrüpelRaukeamispäivä: 20.12.2010  0070/2010Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiinEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon Unescon yleiskokouksen 16.… Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin

20
joulu

Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaan

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestivainoamisen torjuntaanElizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i RuedaRaukeamispäivä: 20.12.2010  0072/2010Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaanEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että vainoaminen voi… Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaan

06
joulu

Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiasunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaanBritta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek ProtasiewiczRaukeamispäivä: 6.12.2010HYVÄKSYTTY  0061/2010Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaanEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008… Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan

06
joulu

Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioon

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestitiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioonFilip KaczmarekRaukeamispäivä: 6.12.2010  0063/2010Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioonEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta… Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioon

06
joulu

Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestimiehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseenArlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt SvenssonRaukeamispäivä: 6.12.2010  0064/2010Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseenEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen… Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseen

25
marras

Päätöslauselma Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16) Euroopan parlamentti , joka –  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (ilmastonmuutossopimus) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan, –  ottaa huomioon… Päätöslauselma Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)