”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin
Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel
Raukeamispäivä: 20.12.2010

 
0070/2010
Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Unescon yleiskokouksen 16. marraskuuta 1972 hyväksymän maailman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että maailmanperintökomitea on luetteloinut 148 valtiossa 890 kohdetta, joilla on maailmanlaajuista merkitystä,
B. toteaa, että maailmanperintöä koskevien Unescon yleissopimusten kanssa yhtenevästi Euroopan parlamentti myöntää, että EU:n jäsenvaltioiden maailmanperintökohteiksi julistamilla alueilla on erityistä arvoa Euroopan kulttuuri-, ympäristö- ja perinteitä koskevan identiteetin synteesinä,
C. toteaa, että Unescon kohteilla on merkitystä unionin ”kulttuuri-, ympäristö- ja perinneomaisuuden” suojelu- ja arvomalleina, joista on hyötyä myös Euroopan ja sen kasvatuksellisten arvojen edistämisessä sekä alueellisessa kehittämisessä, sekä talouden että matkailun kannalta,
1. pyytää komissiota tekemään konkreettisia aloitteita Unescon eurooppalaisten kohteiden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi;
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.