Muut tilaisuudet ja tapaamiset kuin eduskunnan normaalit valiokunta- ja ryhmäkokoukset sekä täysistunnot. Tapaamista ei julkisteta, jos siitä saattaisi aiheutua k.o. henkilölle vaaraa tai se loukkaisi hänen yksityisyyttään.

Näiden lisäksi valiokunnat, vihreä eduskuntaryhmä sekä puoluerajat ylittävät kansanedustajien teemaryhmät ovat järjestäneet useita tilaisuuksia ja tapaamisia, pääasiassa eduskunnassa. Koronapandemia on vähentänyt huomattavasti tapaamisten määrää etenkin erilaisten edunvaltontahojen kanssa.

Tapaamiset vuonna 2021

Tammikuu 2021

Ei tapaamisia

Helmikuu 2021

25.2. Euroopan parlamentin varapuhemies Roberta Metsola

Maaliskuu 2021

5.3. Sitran johto
15.3. Hiljainen taistelumme -dokumentin ohjaaja Suvi West ja Inarin metsäkysymysten asiantuntija Jan Saijets

Huhtikuu 2021

8.4. Luontopaneelin puheenjohtajisto
12.4. Turun yliopiston tutkijat ja Majvik-ohjeistuksen päivittäminen
19.4. THL:n edustajat ja Majvik-ohjeistuksen päivittäminen
20.4. Saamelaiskäräjien edustajat
30.4. Baltian maiden vihreät ja Nodrstream 2 -hanke
30.4. Romanien suurlähettiläs Maria Ligor

Toukokuu 2021

3.5. Työterveyslaitoksen edustajat ja Majvik-ohjeistuksen päivittäminen
4.5. Saksan ja Ranskan suurlähettiläät Konrad Arz von Straussenburg ja Agnès Cukierman
11.5. Vihreän eduskuntaryhmä ja Saamelaiskäräjät

Heinäkuu 2021

Ei tapaamisia

Elokuu 2021

Ei tapaamisia

Syyskuu 2021

13.9. Eduskunnan naisverkosto ja Japanin parlamentin naisverkosto
17.9. PACE:n puheenjohtajan Rik Daems
17.9. Vihreän eduskuntaryhmä ja MDI:n Timo Aro
20.9. Vihreän eduskuntaryhmä ja Ilmastolääkärit

Lokakuu 2021

5.10. NEOT Geoup (ST1)
7.10. Ulkopoliittisen instituutin ja Robert Schuman -säätiön edustajat
19.10. WWF Suomi
21.10. Espanjan suurlähettils Luis Tejada Chacón

Marraskuu 2021

12.11. Eduskuntapuolueiden yhteistyöryhmä ja Saamelaiskäräjät

Joulukuu 2021

2.12. UNFPA:n edustajat
13.12. Kansanedustajien Naisverkosto ja työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvovastaavat
13.12. Alankomaiden suurlähettilään Jan Bijl de Vroe
13.12. Puhujana Ulkopoliittisen instituutin tilaisuudessa
15.12. Yhdysvaltojen suurlähetystön edustaja Liam O’Flanagan

Lueteltujen tapaamisten lisäksi olen ollut mukana Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan ja valiokuntieni, maa-ja metsätalous sekä suuren valiokunnan tapaamisissa useiden eri tahojen kanssa.

 

Toukokuu 2020

4.5. Ylen johdon ja eduskuntaryhmän tapaaminen

Maaliskuu 2020

11.3. Meksikon suurlähettilään tapaaminen

Helmikuu 2020

4.2. Telan edustajien ja vihreän eduskuntaryhmän tapaaminen

19.2. Kalaneuvos Oy:n edustajien tapaaminenJoulukuu 2019
4.12. Tapaaminen Latvian suurlähettilään kanssa
10.12. Tapaaminen Palestiinan suurlähettilään kanssa
10.12. Tapaaminen Metsäteollisuuden edustajan kanssa aiheena metsäteollisuus ja metsäpolitiikka

Marraskuu 2019
12.11. Tapaaminen Suomen luonnonsuojeluliiton edustajan kanssa aiheena avohakkuut
12.11. Tapaaminen YK:n Syyria-asiantuntijan Cecilia Pellosniemen kanssa aiheena Syyrian rauhanprosessi ja jälleenrakennus
14.11. Pirkanmaan lukiolaisten edustajien tapaaminen eduskunnassa
20.11. Tapaaminen SAK:n ja jäsenliittojen edustajien kanssa aiheena EU-politiikka
21.11. Ørsted-yhtiön edustajien tapaaminen aiheena merituulivoima
29.11. Tapaaminen Energiateollisuuden edustajan kanssa, aiheena energia-alan, etenkin kaukolämmön tulevaisuuden näkymät
Lokakuu 2019
10.10. Tapaaminen Unkarin suurlähettilään kanssa
15.10. Tapaaminen ruotsalaisen vihreän kansanedustajan Rebecca des Moinesin ja ex kansanedustaja, ex meppi Carl Schlyterin kanssa, teemana ympäristökysymykset
24.10. Tapaaminen Varusmiesliiton edustajien kanssa aiheena sisäilmakysymykset varuskunnissa
Syyskuu 2019
4.9. Lounas Suomi-Venäjä -seuran edustajan kanssa
5.9. Illallinen Euroopan parlamentin vihreän ryhmän puheenjohtaja Ska Kellerin ja pääsihteeri Vula Tsetsin kanssa Helsingissä
11.9. Tapaaminen Suomen luonnonsuojeluliiton edustajien kanssa
12.9. Metsäteollisuuden sidosryhmäretki
18.9. Puhelinpalaveri Asumisterveysliiton edustajan kanssa
26.9. Illallinen suurlähettiläs Jari Vilenin kanssa, aiheena EUn arktinen strategia
Elokuu 2019
26.8. Kummiyrittäjä Eeva-Liisa Pentin tapaaminen Kangasalla
Heinäkuu 2019
1.7. Tapaaminen Euroopan tilintarkastustoimiston edustajien kanssa
17.7. Porin kaupungin vastaanotto SuomiAreenalla
18.7. EU-komissaari Jyrki Kataisen illallinen Porissa
Kesäkuu 2019
6.6. Tapaaminen Meksikon suurlähetystön edustajan kanssa
Toukokuu 2019
Toukokuussa järjestettiin useita asiantuntijakuulemisia ja tapaamisia osana hallitusohjelman neuvotteluja.
Huhtikuu 2019
Huhtikuussa oli useita tapaamisia, joissa eri tahot halusivat esitellä kaikkien puolueiden kansanedustajaehdokkaille tavoitteitaan.
Maaliskuu 2019
12.3. Tapaaminen Hengitysliiton kanssa, aiheena sisäilmasairaiden toimeentulo
14.3. Tapaaminen Elenian ja Macquerie-sijoitusrahaston edustajien kanssa Suomen energia- ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä
19.3. Tapaaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n ja Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK:n kanssa.
Helmikuu 2019
6.2. Tapaaminen Sahateollisuuden edustajien kanssa
7.2. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tapaaminen, aiheena jätelaki
12.2. Tapaaminen Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa
14.2. Tampereen Rakentajakillan tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
20.2. Tapaaminen Democratize -start upin edustajien kanssa
Tammikuu 2019
14.1. Tapaaminen Suomen Lukiolaisten Liiton Pirkanmaan piirin kanssa Tampereella
15.1. Tapaaminen WWF:n kanssa ilmasto- ja ympäristöasioissa
Joulukuu 2018
18.12. Eduskuntaryhmän ja Helsingin energian tapaaminen, aiheena puhdas energiantuotanto isoissa kaupungeissa
19.12. Ympäristötutkijoiden tapaaminen eduskuntaryhmän kanssa, aiheena hiilinielut ja soiden ennallistaminen
Marraskuu 2018
8.11. Satakunta-hankkeen tapaaminen, aiheena sisäilmaongelmien tutkimus
13.11. Eduskuntaryhmän tapaaminen Sahateollisuuden kanssa
14.11. Tapaaminen John Nurmisen säätiön kanssa, aiheena Itämeren suojelu
15.11. Tapaaminen Paikallisvoima ry:n kanssa, aiheena energia-asiat vaaleissa
27.11. Ympäristötiedon foorumin ja ympäristötutkijoiden dialogi eduskuntaryhmän kanssa, aiheina luonnon monimuotoisuuden tila Suomessa ja globaalisti, ilmaston- ja luonnonsuojelun yhdistäminen ja hiilinielut
29.11. Eduskuntaryhmän tapaaminen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa
30.11. Tehyn työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen, aiheena sisäilma-asiat
30.11. Eduskuntaryhmän tapaaminen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa
Lokakuu 2018
4.10. Ilmastojärjestöjen tapaaminen eduskuntaryhmän kanssa, aiheena energia- ja ilmastopolitiikka
11.10. Safan (Suomen arkkitehdit Finlands arkitekter) tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
12.10. Eduskuntaryhmän ja Ilmatieteen laitoksen tapaaminen, aiheena hiilinielujen vahvistaminen
12.10. Eduskunnan ihmisoikeusryhmän ja globaaliryhmän tapaaminen Tiibetin hallituksen johtajan kanssa
19.10. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen TEM:n Älyverkkotyöryhmän kanssa, aiheena älykkäät sähköverkot, sähkönkulutuksen joustavuus ja sähköalan digitalisaatio
24.10. #Ykkösketjuun-kampanjan tapaaminen, aiheena ihmisoikeuksiin perustuva yritysvastuulaki Suomeen
Syyskuu 2018
12.9. Inspector Sec Oy:n tapaaminen kansanedustajien sisäilmaryhmän kanssa, aiheena sisäilmaongelmien terveysperusteinen ratkaiseminen
18.9. Metsäteollisuus ry:n sidosryhmäretki Lohjan seudulle
21.9. Kraton Chemical Oyn tapaaminen, aiheena EU:n uusiutuvan energian direktiivi ja mäntyöljy
25.9. Eduskuntaryhmän ja Akavan illallinen, aiheena ajankohtaiset talous- ja työllisyyspolitiikan asiat
27.9. Suomen luonnonsuojeluliiton tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
27.9. Eduskuntaryhmän vierailu VAPOon, aiheena turvealan ajankohtaiset asiat ja VAPOn uudet liiketoiminta-alat
28.9. Eduskunnan sisäilmaryhmän tapaaminen THL:n kanssa, aiheena kansallinen ohjelma sisäilmasta ja terveydestä
Kesäkuu 2018
1.6. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen energiaministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa
1.6. Eduskuntaryhmän tapaaminen Neste Oyj:n kanssa, aiheena muovit ja uusiutuvat polttoaineet
6.6. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen tuulivoimayhtiö Ørstedin kanssa eduskunnassa
6.6. Eduskuntaryhmän tapaaminen THL:n kanssa, aiheina rokotekattavuus, terveys- ja hyvinvointierot, isät neuvoloissa, sisäilmasairaudet, vanhusten yksinäisyys ja mielenterveyspalveluiden saatavuus
16.6. YK:n väestörahasto UNFPA:n puheenjohtajan tapaaminen eduskunnassa
18.6. IBC-Carbon –hankkeen hankekkumien kokous, aiheena metsien monimuotoisuus, ja kestävä käyttö sekä ilmastonmuutos
20.6. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
Toukokuu 2018
3.5. Eduskuntaryhmän keskustelu kansanterveyttä tukevasta vero-ohjauksesyta, alustajina VATT ja THL
3.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Pohjolan voiman kanssa, aiheena vaelluskalat
8.5. Eduskunnan sisäilmaryhmän tapaaminen kanadalaisen Annie Hopperin kanssa, aiheena Hopperin kehittelemä terapiamenetelmä
15.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Metsäkeskuksen kanssa, aiheena metsänhoidon menetelmät, metsiensuojelu ja hiilinielut
17.5. Eduskuntaryhmän keskustelu asumistuen kehittämisestä, alustajina Kelan tutkimus ja THL
17.5. Eduskuntaryhmän illallinen MTK:n kanssa, aiheena EU:n tuleva maatalouspolitiikka ja sen rahoitus, biotalouden kasvumahdollisuudet ja maatalouden ympäristöasiat
22.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Oxfordin taloustieteen professori Kate Raworthin kanssa, aiheena hänen Donitsitalous-kirjansa, joka käsittelee talouden sovittaminen ympäristön kantokykyyn
23.5. Tapaaminen Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan kanssa, aiheena kehitysrahoitus, Agenda 2030, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu
25.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Akavan kanssa, aiheena elinikäinen oppiminen ja monimuotoinen työ
28.5. Tampereen pormestarin aamupuuro Tampereen Raatihuoneella
31.5. Eduskuntaryhmän keskustelu sosiaaliturvan uudistuksesta, alustajina Kelan tutkimus ja THL
31.5. Eduskuntaryhmän ja Metsähallituksen luontopalveluiden tapaaminen, aiheena luontopalveluiden rahoitus
Huhtikuu 2018
5.4. Eduskuntaryhmän tapaaminen Sitran kanssa Kansanvallan peruskorjaus –raportista
10.4. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen kysyntäjoustosta sähkömarkkinoilla, mukana Fingrid, Optiwatti, Energiateollisuus ja TEM:n älyverkkotyöryhmä.
16.4. Vierailu Genencorin tehtaalla Jämsänkoskella
17.4. Eduskuntaryhmän tapaaminen Kuntien eläkevakuutus Kevan kanssa
19.4. Trophy Free EU –ryhmän tapaaminen eduskunnassa, aiheena kansainvälinen salametsästys
20.4. Eduskuntaryhmän tapaaminen Suomen yrittäjien kanssa
Maaliskuu 2018
8.3. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen WWF:n kanssa ilmastoystävällisestä sijoittamisesta
8.3. Eduskuntaryhmän tapaaminen Säteilyturvakeskuksen kanssa, aiheena päivitetty ydinenergialaki ja vireillä olevat ydinvoimalupaprosessit
Helmikuu 2018
1.2. Eduskuntaryhmän tapaaminen Vattenfallin kanssa Suomen energiapolitiikan näkymistä ja Vattenfallin investointisuunnitelmista
8.2. Ympäristöteollisuus ja –palvelut ry:n tapaaminen, aiheena jätelaki
9.2. Ympäristövaliokunnan tapaaminen Tshekin suurlähettilään kanssa
12.2. Tapaaminen Meksikon suurlähettilään kanssa suomalaisen kansalaisjärjestöaktiivin Jyri Jaakkolan murhan tutkinnasta
20.2. Kansanedustajien sisäilmaryhmän keskustelu sisäilmasta sairastuneita edustavien järjestöjen kanssa
21.2. Suomen Falun Dafa –yhdistyksen tapaaminen
Joulukuu 2017
1.12. Demon nuorisopoliitikkojen vaikuttajaohjelman lounaalla
1.12. Itsenäisen Suomen naisministerit -verkkopalvelun julkistamistilaisuudessa valtioneuvostossa
8.12. Eduskunnan ihmisoikeusryhmän ja Finnfundin tapaaminen eduskunnassa
12.12. Saamelaiskäräjien ja eduskuntapuolueiden yhteistyöelimen tapaaminen eduskunnassa
13.12. Eduskuntaryhmän ja Terrafamen tapaaminen eduskunnassa
13.12. Helsingin Ikivihreät -yhdistyksen vierailu eduskunnassa
14.12. Eduskuntaryhmän tapaaminen kiinteistöverosta, puhujina Elina Pylkkänen/VM ja Teemu Lyytikäinen/VATT
14.12. Tapaaminen Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen edustajien kanssa eduskunnassa
15.12. Lehdistölounaan järjestäminen eduskunnassa metsienkäytön ilmastovaikutuksista MEP Heidi Hautalan ja MEP Bas Eickhoutin kanssa. Puhujina myös Timo Vesala/HY, Simo Honkanen/Neste sekä Jussi Nikula/WWF
Marraskuu 2017
7.11. Jyväskylän yliopiston tutkimushaastattelussa, aiheena feminismi
7.11. Ilmastopolitiikan kurssin järjestäminen yhdessä Vihreän opintokeskus Vision kanssa. Puhujina Antti Mäkelä/Ilmatieteen laitos, Jussi Eronen/BIOS ja Laura Meller/Greenpeace
8.11. Eduskuntaryhmän kanssa aamiaisella UPM:n vieraana. Aiheena mm. metsien käyttö ja LULUCF- ja REDII-direktiivit.
8.11. Puhujana Mikkelin vihreiden ilmastoillassa
9.11. Eduskunnan globaaliryhmän syyskokous
10.11. Eduskunnassa Nella Baerents/Arizona Chemicals ja Saara Mattero/Kreab, aiheena REDII-direktiivi ja mäntyöljy.
13.11.-17.11. Bonnissa YK:n ilmastoneuvotteluissa
18.11. Eduskunnan avoimien ovien päivässä
21.11. Ilmastopolitiikan kurssin järjestäminen yhdessä Vihreän opintokeskus Vision kanssa. Puhujina myös Sampo Soimakallio/Syke ja Tuuli Hietaniemi/Kepa
22.11. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry:n ja ympäristövaliokunnan aamukahvit
22.11. Eduskunnassa Tommi Kukkonen Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:sta, aiheena mm. opiskelijoiden asumisasiat
22.11. Eduskunnan energiaremonttiryhmän ja Lähienergialiiton tapaaminen
23.11. Pirkanmaan kansanedustajien ja Pirkanmaan edunvalvojien kokoontuminen Helsingin Seurahuoneella. Edunvalvojista paikalla Esa Halme, Päivi Nurminen, Mikko Nurminen, Antti Eskelinen, Teppo Tapani, Antti Lahti, Jari Rauhala ja Jouni Koskela. Aiheena mm. junayhteydet ja 2. asteen koulutus.
24.11. Eduskunnassa ministeri Leppä, aiheena vesitalous ja tilateurastukset
27.11. Pirkanmaan kansanedustajat vierailulla ja lounaalla Aamulehdessä
28.11. Eduskunnassa ministeri Saarikko sisäilma-asioista
28.11. Ilmastopolitiikan kurssin järjestäminen yhdessä Vihreän opintokeskus Vision kanssa. Puhujina Hanna Mattila/ SITRA; Pasi Vainikka/ VTT ja Jouni Keronen/ Climate leadership council
29.11. Eduskuntaryhmän aamupala Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän kanssa
Lokakuu 2017
1.10. Osallistuminen Tampereen kaupungin Tampere-päivän vastaanotolle
2.10. Pirkanmaan jätehuollon tapaaminen, aiheena jätelain uudistus
3.10. Mukana eduskuntaryhmän vierailulla Suomen pankissa
3.10 Lounas eduskunnan Skotlannin parlamentin delegaation kanssa, keskustelua asuntopolitiikasta
3.10. Eduskunnan Globaaliryhmän keskustelutilaisuudessa Venezuelan tilanteesta
4.10. Eduskunnassa Rakennustuoteteollisuuden kivirakentajien edustajat Jussi Mattila ja Tiina Kaskiaro, keskustelussa sisäilma-asiat
4.10. Eduskunnassa Suomen ylioppilaskuntien liiton Jani Sillanpää ja Silja Silvasti, aiheena opiskelijoiden asumistuki
4.10. Eduskunnassa keskustelu kustannusyhtiö Siltalan kanssa
5.10. Helsingissä Pirkanmaan kansanedustajien tapaamisessa. Paikalla Pirkanmaan ja Tampereen edunvalvojia ja edustajia: Tuukka Salkoaho, Sari Oksanen, Harri Airaksinen ja Jouni Koskela. Aiheena mm. Pirkanmaan työllisyyskokeilu ja Tampere-Pirkkalan lentokenttä.
6.10. Kansanedustajien naisverkoston tapaaminen maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Asiantuntijat THL:stä ja Kätilöopistosta.
7.10. Puhumassa Turussa Vihreiden nuorten feministisessä väentapaamisessa.
10.10. Puhelinkeskustelu sähkön kysyntäjoustosta Pierre Bivasin /Voltalis kanssa.
10.10. Eduskunnassa Minna Haavisto /Prizztech Oy, aiheena ravinteiden kierrätys.
10.10. Puheenjohtajana eduskunnan sisäilmaryhmän ja Tutkaksen ”Sisäilma sairastuttaa – totta vai tarua?” seminaarissa. Asiantuntijoina Tuula Putus / Turun yliopisto,  Juha Pekkanen/ THL, Hannele Rämö/ Asumisterveys ry ja Katja Pulkkinen/ Homepakolaiset ry
11.10. Eduskunnassa Bioenergia ry:n ja eduskuntaryhmän tapaamisessa. Bioenergia ry:stä paikalla Harri Laurikka, Jussi Laitinen, Hannes Tuohiniitty ja Tage Fredriksson
11.10. Edukunnassa Le Monde-sanomalehden haastattelu
12.10. Teknologiateollisuuden Women in Tech -aamiaisella osallistujana
12.10. Eduskunnassa keskustelu Tehyn edustajan kanssa sisäilma-asioista
12.10. Eduskuntaryhmän ja Metsähallituksen tapaamisessa eduskunnassa. Metsähallituksesta paikalla pääjohtaja Pentti Hyttinen, metsätalousjohtaja Jussi Kumpula, luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, eräpalvelujohtaja Jukka Bisi ja viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi.
12.10. Eduskunnan Namibia-ystävyysryhmän lounaalla Namibian parlamentin puhemiehen ja valtuuskunnan kanssa.
17.10. Eduskuntaryhmän tapaaminen Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikön Susanna Kallaman sekä elinkeinopoliittisen asiamiehen Hannamari Heinosen kanssa, aiheena sote-uudistus
17.10. Eduskuntaryhmän vierailu Teknologiateollisuus ry:ssä. Paikalla toimitusjohtaja Jorma Turunen, Laura Juvonen sekä Matti Mannonen, aiheina työmarkkinasyksy, työvoiman saatavuus ja TKI-rahoitus
18.10. Etelä-Korealaisia lääketieteen tutkijoita ja opiskelijoita sekä Tampereen yliopiston tutkija Hyeon Su Seo eduskunnassa, aiheena ydinvoima
19.10. Ympäristövaliokunnan ja ympäristötoimittajien tapaaminen
20.10. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen sähkön kysyntäjoustosta Pierre Bivasin /Voltalis kanssa.
20.10. Vihreiden ympäristöryhmän tapaaminen
23.10. Suomen lukiolaisten liiton edustajien tapaaminen Tampereella
24.10. Eduskunnassa Marika Paavilainen Valtioneuvoston kansliasta aiheena sisäilma-asiat
24.10. Eduskunnassa MetsäGroupista edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio ja Pohjoisranta Burson-Marstellerista Rogaciano Cavadas Kaipainen (EU:n avoimuusrekisterin tunnistenumero: 9155503593-86), aiheena Red2-direktiivi, biopolttoaineiden sekoitevelvoite ja Äänekosken biotuotetehdas.
24.10. Avauspuhe Helsingin yliopiston Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelman (LUOVA) symposiumissa
25.10. Keskustelemassa Nils Torvaldsin kanssa Ylen Ykkösaamu radio-ohjelmassa Red2-direktiivistä
25.10. Eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän tapaaminen, vieraana Palestiinalaisalueen edustuston päällikkö, suurlähettiläs Taïssir Al Adjouri
25.10. Eduskunnassa ministeri Tiilikainen vesitalousasioista
26.10. Eduskunnan globaaliryhmän ja Reilun kaupan yhdistys ry:n reilun kaupan kahveilla, aiheena yritysvastuu
27.10. Eduskuntaryhmän ja Fortumin tapaaminen. Paikalla Fortumista Esa Hyvärinen ja Heikki Keskiväli, aiheena Uniper-kauppa.
28.10. Juhlapuhujana Rovaniemellä Lapin vihreiden naisten juhlassa, Naiset, ilmasto ja arktinen kysymys-seminaarissa
29.10. Mukana Helsingin kirjamessuilla eduskunnan osastolla
31.10. Ympäristöministeriössä ilmastopolitiikan ajankohtaistilaisuudessa
31.10. Opettajien ammattijärjestö OAJ:n sisäilmatutkimuksen julkistamistilaisuudessa
Syyskuu 2017
7.9.17 Pirkanmaan jätehuolto, puhujana Tampereella jätestrategian valmisteluseminaarissa
8.9.17 Työnsuojelurahaston sisäilmaseminaari Helsingissä, yleisössä
8.9.17 Taksvärkki ry:n 50-vuotisjuhla Helsingissä, osallistujana
12.9.17 Tapasin eduskunnassa Tehyn edustajia ja professori Tuula Putuksen, jotka esittelivät terveydenhoidon työpaikoilla tehdyn sisäilmasairastavuustutkimuksen tuloksia
12.9.17 Helsingissä Aalto-yliopiston vihreälle eduskuntaryhmälle tarjoama talousklinikka, osallistujana
12.9.17 eduskunnassa Arkadia-seuran keskustelu kulttuurijournalismista, keskustelijana
13.9.17 Helsingissä politiikkaradio, keskustelu kestävän kehityksen agendasta Saara-Sofia Sirénin kanssa.
14.9.17 Eduskunnassa Vihreä lanka-lehden podcastin nauhoitus kestävästä kehityksestä, keskustelijana
14.9.17 Tampereella Kirsi Kunnaksen 70-vuotisen taiteilijauran kunniaksi järjestetty tilaisuus, osallistujana
15.9.17 Eduskunnassa Inka Kotilainen, Miltton Networks, SRV-yhtiön sidosryhmähaastattelu
18.9.17 Tampereella Tamperelainen-lehden 60-vuotisjuhla, osallistuja
19.9.17 Helsingissä Eurooppalainen Suomi ry:n paneelikeskustelu vapaakaupasta, panelistina
26.9.17 Ympäristövaliokunnan matka Tampereelle ja Valkeakoskelle, tapasimme Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Valkeakosken kaupungin edustajia sekä pienten omakotitalojen näyttelyn neljän talon suunnittelijoita ja asukkaita.
27.9.17 Helsingissä Energia-alan vaikuttajaillallinen, joka liittyi Smart Energy Transition ja Neo Carbon Energy-hankkeiden seminaariin Kuluttajat mukaan energiamarkkinoille
28.9.17 Eduskunnassa Homepakolaiset ry:n kolme edustajaa
28.9.17 Suomen asumisoikeusasukkaat -yhdistyksen pj, aiheena uusittavana oleva laki asumisoikeusasunnoista.
29.9.17 Eduskunnassa seminaari siitä, miten käy multilateraalisen kansainvälisen järjestyksen, järjestäjinä eduskunnan globaaliryhmä yhdessä Tampereen yliopiston ”Regional Challenges to Multilateralism” –tutkimushankkeen ja Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n kanssa