”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioon

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioon
Filip Kaczmarek
Raukeamispäivä: 6.12.2010

 
0063/2010
Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioon
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta 2010 Xinjiangin provinssin kansantuomioistuin tuomitsi tiibetiläisen sosiologin ja yhteisötyöntekijän Karma Samdrupin 15 vuodeksi vankeuteen ja menettämään poliittiset oikeutensa,
B. ottaa huomioon, että Karma Samdrup tuotiin oikeuteen syytettynä muinaishautojen ryöstämisestä, vaikka kyseisestä syytteestä luovuttiin jo vuonna 1998 todisteiden puuttuessa,
C. ottaa huomioon, että Karma Samdrup ja hänen veljensä Rinchen Samdrup ja Chime Namgyal ovat joutuneet kärsimään kidutusta usean kuukauden ajan sen jälkeen, kun he olivat ärsyttäneet Chamdon viranomaisia syyttämällä julkisen turvallisuusviraston virkailijoita uhanalaisten eläinten laittoman metsästyksen järjestämisestä,
D. ottaa huomioon, että nämä tuomiot ovat osa uutta pidätysten ja oikeuskäsittelyjen aaltoa, joka ensimmäistä kertaa kulttuurivallankumouksen jälkeen kohdistuu Tiibetin älymystöön, aktivisteihin ja taiteilijoihin,
1. kehottaa Kiinan viranomaisia vapauttamaan Karma Sandrupin ja hänen veljensä välittömästi ja käsittelemään uudelleen Karma Sandrupin tapausta riippumattomassa tuomioistuimessa;
2. kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeusvelvoitteitaan;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.