”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaan

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
vainoamisen torjuntaan
Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda
Raukeamispäivä: 20.12.2010

 
0072/2010
Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaan
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että vainoaminen voi olla kammottava kokemus, joka altistaa uhrit psyykkisille traumoille ja fyysiselle väkivallalle;
B. ottaa huomioon, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa vainoaminen koskee vuosittain 1,2 miljoonaa naista ja 900 000 miestä ja muissa EU:n jäsenvaltioissa määrien arvioidaan olevan samaa luokkaa,
C. ottaa huomioon, että seitsemässä jäsenvaltiossa vainoaminen on määritelty rangaistavaksi teoksi, mutta 20 jäsenvaltiossa tällaista rikosnimikettä ei vielä ole,
1. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita määrittämään vainoamisen rikokseksi ja säätämään vainoamisen vastaisia lakeja;
2. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan toimiaan vainoamista koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja kehottaa jäsenvaltioita järjestämään erityiskoulutusta poliiseille ja ryhtymään toimiin vainoamisen uhrien tukemiseksi;
3. kehottaa komissiota lisäämään vainoamisen eri tasoja koskevaa tutkimustyötä ja ehdottamaan toimia parhaiden toimintatapojen vaihtamiseksi sekä harkitsemaan, millaisia lisätoimia tarvittaisiin EU:n tasolla;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Euroopan neuvostolle ja Yhdistyneille kansakunnille.