29
touko

Resurssitehokas Eurooppa

29 toukokuun, 2012Mietinnöt ja lausunnotParlamenttiYmpäristö0 kommenttia

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5. Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan,… Resurssitehokas Eurooppa

09
touko

Ust-Lugan sataman tilanne Venäjällä

9 toukokuun, 2012Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi, Indrek Tarand (Vihreät/EVA) 08.05.2012 Itämerellä sijaitsevan venäläisen Ust-Lugan sataman telakka sortui marraskuussa 2011. Sekalaisten korjaustöiden jälkeen venäläiset sanomalehdet kertoivat, että kaksi öljyterminaaleista avattiin… Ust-Lugan sataman tilanne Venäjällä

12
huhti

Turkkilaisen aseistakieltäytyjän ja ihmisoikeusaktivistin Halil Savdan vapauttaminen

Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 12.4.2012 Halil Savda pidätettiin 24.… Turkkilaisen aseistakieltäytyjän ja ihmisoikeusaktivistin Halil Savdan vapauttaminen

12
huhti

Pakkausten täyttöaste

12 huhtikuun, 2012Kirjalliset kysymyksetyksi kommentti

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 12.4.2012 Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä säätää toimista, joilla pyritään vähentämään pakkausjätteiden tuotantoa ja lisäämään niiden kierrätystä. Kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot mm.… Pakkausten täyttöaste

20
maalis

Päivittäistavarakaupan keskittyminen

20 maaliskuun, 2012Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi ja Tarja Cronberg (Greens/EFA) 20.3.2012 Päivittäistavarakauppa Suomessa on Euroopan keskittyneintä (n. 80% markkinoista kahden suurimman ketjun hallussa). Keskittyminen rajoittaa kilpailua ja on tuonut… Päivittäistavarakaupan keskittyminen

12
maalis

Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall Raukeamispäivä: 14.6.2012 HYVÄKSYTTY   0007/2012 Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen… Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen

16
helmi

IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä

16 helmikuun, 2012Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 15.2.2012 Saarijärven kaupunki on tehnyt kantelun, jossa se pyytää komissiota tutkimaan, rikkooko Suomi IPPC-direktiivin (2008/1/EY) artikloja 3, 6, 9 ja 10 ja vesipuitedirektiivin (2000/60/EY)… IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä

07
helmi

"Kompostoidun" vaarallisten ja vaarattomien jätteiden sekoituksen käsittely Unkarin punaliejujätealtaassa: vesialan lainsäädännön ja Natura 2000 -lainsäädännön noudattaminen

7 helmikuun, 2012Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 7.2.2012 Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien kahden asiakirjan mukaan alueen pohjavesien saastepitoisuus on korkea punaliejujätealtaan vuoksi (esim. arseenipitoisuus on yli 0,4 mg/l, H-8212-2/2010 ja H-7423-25/2011). Unkarin… "Kompostoidun" vaarallisten ja vaarattomien jätteiden sekoituksen käsittely Unkarin punaliejujätealtaassa: vesialan lainsäädännön ja Natura 2000 -lainsäädännön noudattaminen

20
joulu

Susikannan pienentyminen ja korvauskäytäntö Suomessa

20 joulukuun, 2011Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Kirjallinen kysymys komissiolleSirpa Pietikäinen (EPP) Satu Hassi (Greens/EFA)20.12.2011 Susi on määritelty Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi, jonka kannan koko on 135 -145 yksilöä koko maassa. Lisääntyvä susikanta rajoittuu poronhoitoalueen eteläpuolelle. Poronhoitoalueella susi… Susikannan pienentyminen ja korvauskäytäntö Suomessa