”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Resurssitehokas Eurooppa

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5.

Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan, jolla määriteltiin keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keinot resurssitehokkuuden, vähähiilisen talouden sekä kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Vihreät ovat tyytyväisiä parlamentin hyväksymään mietintöön. Päätöslauselma sisälsi tiekarttaa tiukemmat  vaatimukset selkeistä mittareista, konkreettisista toimenpiteistä sekä tavoitteista resurssien käytölle. 
 
Resurssitehokkuuden saavuttamisessa materiaalien ja luonnonvarojen tehokkaampi käyttö – esimerkiksi kierrättämällä – on keskeisessä asemassa. Verotuksen avulla on lisäksi mahdollista luoda kannusteita vihreän talouden investointeihin. Resurssitehokkuuden lisäämisen kautta vahvistetaan samalla myös työllisyyttä. 
 
Lisätietoa:
Hassin puhe täysistunnossa
Vihreän ryhmän tiedote
Parlamentin tiedote