”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Laivaliikenteen rikkipäästöt

Laivojen aiheuttamien ilmansaasteiden arvioidaan vievän 50 000 ihmistä Euroopassa joka vuosi ennenaikaiseen hautaan. Laivaliikenteen päästöjä ei ole rajoitettu toistaiseksi samalla tavalla kuin maantieliikenteen. Rekkojen dieselin rikkiraja on jo nyt sata kertaa tiukempi kuin se, jota Itämeren laivojen pitää noudattaa vuodesta 2015. Myös laivaliikenteen päästöjä tulee siis alentaa nykyisestä tasosta.

Vuoden 2015 alusta laivojen rikkiraja laskee 0,1 prosenttiin päästörajoitusalueilla (muun muassa Itämerellä) ja vuoden 2020 alusta 0,5 prosenttiin kaikilla muilla merillä. Näin IMO päätti vuonna 2008.

Komissio on esittänyt esityksessään direktiivin päivittämiseksi rikkipäästöjen tiukentamista siten, että EU-satamiin säännöllisesti liikennöivät matustaja-aluksit tulisivat 0,1 % rajan piiriin, mutta "polttoaineen hankalan saatavuuden" vuoksi  vasta vuonna 2020.

Tällä hetkellä parlamentissa käsiteltävässä mietinnössään Hassi puolestaan esittää tiukennusta, jonka mukaan 0,1 prosentin rikkiraja aletaan noudattaa vuodesta 2015 kaikkien EU-maiden aluevesillä ja kaikissa EU-satamiin saapuvissa matkustajalaivoissa, esimerkiksi myös Välimerellä.

Hassi kertoo esityksen taloudellisista vaikutuksista blogissaan:

"Laivojen päästöt saadaan alas muillakin tavoilla kuin vaihtamalla kalliimpaan polttoaineeseen. Savukaasut voidaan puhdistaa, kuten tehtaissa ja voimalaitoksissa on tehty kymmeniä vuosia. Se tulee puolta halvemmaksi. Tulevaisuuden laivojen polttoaine on todennäköisesti nesteytetty maakaasu eli LNG.  Sekin tulee halvemmaksi kuin diesel. Suomalainen Wärtsilä on yksi niistä firmoista, jotka valmistavat sekä laivojen savukaasupesureita että LNG-laivoja. Se on siis yksi niistä yrityksistä, joiden tuotteille avautuvat isot markkinat uusien rikkirajojen myötä.

Jos laivojen päästöjä ei puhdistettaisi, EU:n merillä seilaavien laivojen rikkipäästöt ylittäisivät tällä vuosikymmenellä kaikkien EU-maiden tehtaiden, voimalaitosten ja maa-ajoneuvojen yhteenlasketut päästöt."

Ympäristövaliokunta äänestää Hassin mietinnöstä to 16.2. Tämän jälkeen mietintö siirtyy täysistuntoon käsiteltäväksi.

Lue myös:

Hassin esitys mietinnöksi laivaliikenteen rikkipäästöistä

Europolitics