12
huhti

Pakkausten täyttöaste

12 huhtikuun, 2012Kirjalliset kysymyksetyksi kommentti

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 12.4.2012 Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä säätää toimista, joilla pyritään vähentämään pakkausjätteiden tuotantoa ja lisäämään niiden kierrätystä. Kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot mm.… Pakkausten täyttöaste