12
helmi

Lentoliikenteen päästökauppa

12 helmikuun, 2014Ilmasto ja energiaMietinnöt ja lausunnot0 kommenttia

Satu Hassi toimii vihreiden neuvottelijana lentoliikenteen päästökauppaa käsittelevän direktiivin muutoksissa. EU sisällytti vuoden 2012 alusta lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt EU:n päästökaupan (ETS) piirin, jotta alan voimakkaasti kasvaneita päästöjä voitaisiin vähentää. Hyväksytyn direktiivin… Lentoliikenteen päästökauppa

12
helmi

Laivojen kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

12 helmikuun, 2014Ilmasto ja energiaMietinnöt ja lausunnot0 kommenttia

Vuoden 2008 ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti komissio teki ehdotuksen myös laivaliikenteen sisällyttämisestä ilmastonsuojelutoimien piiriin. Komissio ehdotti ensimmäisenä askeleena EU:n vesillä liikennöiville laivoille velvollisuutta laskea ja ilmoittaa hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuutta kuvaavat… Laivojen kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

12
helmi

Siemenasetus

12 helmikuun, 2014Mietinnöt ja lausunnotYmpäristö0 kommenttia

EU-komission ehdotus uudeksi siemenvilja-asetukseksi on Euroopan parlamentin käsittelyssä, Satu Hassi toimii ympäristövaliokunnan lausunnon vihreänä neuvottelijana. Komission ehdotuksen ongelma on se, että siinä ei oteta luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja siementen käyttäjien,… Siemenasetus

20
joulu

EU:n pelastuspalvelumekanismin jatkokausi 2014-2020

Joulukuussa 2013 hyväksytty EU:n päätös unionin pelastuspalvelumekanismista tuo parannuksia 15-vuotiaaseen yhteistyömuotoon. Määrärahoja kasvatetaan ja huomiota kiinnitettään enemmän katastrofien ennaltaehkäisyyn ja pelastustoimiin varautumiseen. EU:n pelastuspalvelumekanismin voidaan nähdä osana ilmastonmuutokseen varautumista. Jälleenvakuutusyhtiö… EU:n pelastuspalvelumekanismin jatkokausi 2014-2020

30
kesä

Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle

30 kesäkuun, 2013Mietinnöt ja lausunnotTyöYmpäristö0 kommenttia

Kesäkuun täysitunnossa parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön EU:n biotalousstrategiasta. Siinä parlamentti totesi, että biotalous mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden tuottamisen pienemmin kustannuksin, vähemmällä energialla ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Keskeisenä keinona pidetään onnistunutta… Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle

14
joulu

Lentokenttämelu

14 joulukuun, 2012Mietinnöt ja lausunnotParlamentti0 kommenttia

Komission ehdotuksen pohjalta parlamentti käsitteli Euroopan lentokenttien toiminnan kehittämistä kolmesta eri näkökulmasta: lentokenttäpalvelut, nousu- ja laskuaikojen jakaminen ja meluun liittyvät rajoitukset. Hassi toimi vihreiden varjoraportöörinä ympäristövaliokunnan lausunnossa meluun liittyvien rajoitusten… Lentokenttämelu

29
touko

Resurssitehokas Eurooppa

29 toukokuun, 2012Mietinnöt ja lausunnotParlamenttiYmpäristö0 kommenttia

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5. Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan,… Resurssitehokas Eurooppa

28
maalis

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen

28 maaliskuun, 2011Mietinnöt ja lausunnot0 kommenttia

EU on uudistamassa vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta maataloussektorista kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Satu Hassi on ympäristövaliokunnan lausunnossa vihreiden varjoraportööri. Pääkäsittelijänä on maatalousvaliokunta. Lausunnolla vaikutetaan Euroopan parlamentin lopulliseen kantaan. Vihreille… Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen