13
heinä

Talvivaaran kaivoksen päästöt ja Suomen viranomaisten puutteellinen toiminta

13 heinäkuun, 2012Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Greens/EFA) 25.4.2012 Kainuussa toimivalle kaivosyhtiö Talvivaaralle myönnettiin 2007 ympäristölupa sen harjoittamalle monimetallikaivostoiminnalle. Ympäristölupahakemuksessaan Talvivaara arvioi sulfaattipäästöikseen alle 200mg/litra. Mangaanin osalta… Talvivaaran kaivoksen päästöt ja Suomen viranomaisten puutteellinen toiminta

16
helmi

IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä

16 helmikuun, 2012Kirjalliset kysymykset0 kommenttia

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 15.2.2012 Saarijärven kaupunki on tehnyt kantelun, jossa se pyytää komissiota tutkimaan, rikkooko Suomi IPPC-direktiivin (2008/1/EY) artikloja 3, 6, 9 ja 10 ja vesipuitedirektiivin (2000/60/EY)… IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä