”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen

EU on uudistamassa vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta maataloussektorista kilpailukykyisempi ja kestävämpi.

Satu Hassi on ympäristövaliokunnan lausunnossa vihreiden varjoraportööri. Pääkäsittelijänä on maatalousvaliokunta. Lausunnolla vaikutetaan Euroopan parlamentin lopulliseen kantaan.

Vihreille on tärkeää, että tulevaisuuden maatalouspolitiikka ottaa huomioon uudet haasteet ja siirtyy nykyisestä tehotuotantomallista kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Maataloustukien ehtoja on muokattava näitä tavoitteita tukemaan. Viheät haluavat tukea myös paikallista ja pienimuotoista maataloustuotantoa. Ympäristön kestävyys tulee olla maatalouspolitiikan lähtökohta. On myös varmistettava, ettei EU:n maataloustuella edistetä ylituotantoa, joka dumpataan alihintaan kehitysmaiden markkinoille hankaloittaen paikallista tuotantoa siellä.

Hassi painottaa lisäksi Itämeren ottamista huomioon, sille se on yksi maailman saastuneimmista meristä, ja suurin syyllinen tähän on maatalous. Hän onkin peräänkuuluttanut maataloudesta johtuvan vesien saastumisen ottamista yhdeksi EU-maatalouspolitiikan tavoitteista.

Ympäristövaliokunnan lausunnosta äänestetään 12. huhtikuuta ja maatalousvaliokunnassa mietinnöstä 2. toukokuuta. Täysistuntoon mietintö tulee äänestettäväksi kesäkuussa. Mietintö ottaa kantaa komission myöhemmin julkaistavaan ehdotukseen maatalouspolitiikan uudistamisesta, komission alustava tiedonanto julkaistiin lokakuussa 2010.