”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Siemenasetus

EU-komission ehdotus uudeksi siemenvilja-asetukseksi on Euroopan parlamentin käsittelyssä, Satu Hassi toimii ympäristövaliokunnan lausunnon vihreänä neuvottelijana. Komission ehdotuksen ongelma on se, että siinä ei oteta luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja siementen käyttäjien, eli siis viljelijöiden, oikeuksia vakavasti. Esityksen pääajatus on satojen kasvattaminen, ja lähtökohtana on, että vain isot ammattimaiset kasvinjalostajat ja siemententuottajat ovat päteviä toteuttamaan tätä. EU-parlamentissa vihreät ovat tehneet useita muutosesityksiä esityksen ongelmien korjaamiseksi. Niistä järein on koko asetusesityksen hylkääminen, sillä 150:n artiklan muokkaaminen hyväksyttävään muotoon tämän vaalikauden jäljellä olevien kuukausien aikana ei välttämättä onnistu, vaikka hyvää tahtoa löytyisikin. Toinen järeä ehdotus on asetuksen muuttaminen direktiiviksi. Vihreät ovat tehneet myös sellaisia muutosehdotuksia, jotka tukevat viljelykasvien monimuotoisuutta ja lisäävät luonnonmukaisuutta tavoittelevien viljelijöiden toimintavapauksia. Lisäksi vihreät haluavat turvata maanviljelijöiden oikeuden käyttää omaa satoaan siemenviljana sekä vaihtaa tai myydä sitä muiden viljelijöiden kanssa. Alkuvuonna 2014 sekä lausunnon laatinut ympäristövaliokunta että päävastuussa oleva maatalousvaliokunta esittivät asetuksen hylkäämistä ja pyysivät komissiota tekemään uuden esityksen.
Taustatietoa esityksestä:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0137%28COD%29#basicInformation