”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Moottoriajoneuvojen meluasetus

EU:n komissio teki vuonna 2011 esityksen autojen, kuorma-autojen ja rekkojen moottorimelun uusiksi raja-arvoiksi kansanterveyden vaalimiseksi. Moottorimelu on merkittävä kansanterveydellinen haitta, ja kustannustehokkain tapa hillitä sitä on vaatia autotehtailta hiljaisempia autoja.
Komission ehdotus tuli parlamentin käsittelyssä osittain vesitetyksi. Parlamentin ”autopuolue” löysensi komission ehdottamia raja-arvoja ja antoi niiden käyttöönotolle pidemmän määräajan. Vihreät ajoivat yhdessä sosialistien kanssa kansanterveyttä paremmin vaalivia tiukempia normeja, mutta jäi vähemmistöön. Neuvotteluissa tuli hyväksyttyä neuvoston ehdotus ottaa käyttöön komission melutaso mutta lykätä siirtymäaika jopa 16 vuoden päähän. Hassi toimi vihreiden neuvottelijana asiassa.
Taustatietoa:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0409%28COD%29#keyPlayers