”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Laivojen rikkiraja on sovittu IMO:ssa

Kauppalehden pääkirjoitus 2.5. kertoi EU:n  ns. rikkidirektiivin heikentävän Suomen merikuljetusten kilpailukykyä. Kirjoituksessa on mennyt puurot ja vellit sekaisin.

Laivapolttoaineen rikkiraja 0,1 prosenttia vuodesta 2015 alkaen on sovittu vuonna 2008 kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa.  Pääkirjoituksessa viitataan vuonna 2005 säädettyyn laivapolttoaineen rikkipitoisuutta rajoittavaan direktiiviin, jonka esittelijä olin Euroopan parlamentissa. Sillä EU pani toimeen aikaisemmin IMO:ssa sovitun rikkirajan, joka oli 1,5 prosenttia kyseisille merialueille.

Vuoden 2005 direktiivillä ei lyöty lukkoon nyt puheena olevaa 0,1 prosentin rajaa vuodelle 2015. Silloin säädettiin 0,1 prosentin raja sisävesilaivoille ja satamissa seisoville laivoille vuoden 2010 alusta. Päätösehdotuksessani esitin, että 1,5 prosentin ja myöhemmin 0,5 prosentin rikkiraja astuisi voimaan EU:n kaikilla merialueilla, mutta se ei mennyt läpi. Tänä vuonna olen kuullut Suomen teollisuuden edustajien haikailevan juuri tätä ratkaisua. Kunpa samat tahot olisivat tukeneet sitä aikoinaan.

Esitetyt väitteet laivapolttoaineen rikkirajan alentamisen kustannuksista perustuvat kalleimpaan vaihtoehtoon eli siirtymiseen bunkkeriöljystä dieseliin. Olennaisesti halvemmaksi tulee puhdistaa laivojen savukaasut pesurilla, jollaisia muun muassa Wärtsilä valmistaa. Tämä on esimerkki siitä, että tiukkenevat ympäristövaatimukset luovat markkinoita puhtaammalle tekniikalle.

Satu Hassi

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen

 

Vastine Kauppalehdessä 10.5.2011 (Kauppalehti kieltäytyi julkaisemasta 3.5. lähettämääni pitempää vastinetta)