12
huhti

Kirjallinen kysymys onnettomuuksien torjunnasta vaarallisten aineiden kuljetuksissa

12 huhtikuun, 2018EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Mäntyharjulla, Savon radan Kinnin liikennepaikalla tapahtui 7.4.2018 ympäristöonnettomuus. Junaradalla seisonut säiliövaunu oli lähtenyt liikkeelle ja osunut toiseen vaunuun, joka oli rikkoutunut. Seurauksena luontoon valui arviolta 35 000 litraa herkästi syttyvää… Kirjallinen kysymys onnettomuuksien torjunnasta vaarallisten aineiden kuljetuksissa

10
huhti

Lyhyt tiivistelmä työstä kansanedustajana vuonna 2017 – Sipilän hallitus yritti piilottaa metsähakkuiden ilmastovaikutukset

10 huhtikuun, 2018EduskuntaVuosikertomukset0 kommenttia

Vuonna 2017 jatkoin eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana ja aloitteestani perustettiin kansanedustajien sisäilmaryhmä, jonka puheenjohtajaksi minut valittiin. Ennestään toimin eduskunnan globaaliryhmän puheenjohtajana. Vuoden puhutuimpiin teemoihin eduskunnassa kuuluivat energia- ja ilmastopolitiikka, hallituksen suunnitteleman… Lyhyt tiivistelmä työstä kansanedustajana vuonna 2017 – Sipilän hallitus yritti piilottaa metsähakkuiden ilmastovaikutukset

22
maalis

Kirjallinen kysymys sijaissynnytysten sallimisesta

22 maaliskuun, 2018EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Sijaissynnytys kiellettiin hedelmöityshoitolaissa (1237/2006), jossa kielletään hedelmöityshoitojen antaminen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptoitavaksi. Ennen lain säätämistä Suomessa tehtiin hedelmöityshoitoja sijaissynnytysjärjestelyihin noin 10 vuoden ajan. Sijaissynnytyshoitoja annettiin… Kirjallinen kysymys sijaissynnytysten sallimisesta

01
maalis

Kirjallinen kysymys Kaunisvaaran ja Hannukaisen kaivosten yhteisvaikutusten selvittämisestä

1 maaliskuun, 2018EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Kysyimme syyskuussa 2017 hallitukselta (KK 383/2017 vp) Kolarin Hannukaisen kaivoksen lupaprosessista, erityisesti siitä, miten varmistetaan, että Hannukaisen kaivoksen lupaprosessissa otetaan huomioon ksantaattien ja metallien vesistövaikutukset, ja miten varmistetaan, ettei kaivokselle… Kirjallinen kysymys Kaunisvaaran ja Hannukaisen kaivosten yhteisvaikutusten selvittämisestä

17
tammi

Kirjallinen kysymys saamen eri kielten asemasta valtion palveluissa

17 tammikuun, 2018EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Suomen perustuslain 17 pykälä sanoo: “Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla.” Suomessa… Kirjallinen kysymys saamen eri kielten asemasta valtion palveluissa

21
joulu

Kirjallinen kysymys perheettömien henkilöiden työasuntovähennyksestä

21 joulukuun, 2017EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Hallitusta muodostettaessa sen tavoitteena oli nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut, ettei tämä tavoite ole toteutumassa. Työmarkkinatilanteessa on suuria alueellisia eroja. Vuoden 2017 ammattibarometrin mukaan… Kirjallinen kysymys perheettömien henkilöiden työasuntovähennyksestä

24
loka

Kirjallinen kysymys ilotulitteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun

24 lokakuun, 2017EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Saksan ympäristöviraston mukaan (ks. https://www.umweltbundesamt.de/themen/dicke-luft-jahreswechsel) Saksassa uudenvuoden yön ilotulituksissa vapautuu ilmaan noin 4 000 tonnia pienhiukkasia – määrä vastaa noin 15 prosenttia maan tieliikenteen koko vuoden hiukkaspäästöistä. Pienhiukkasten hengittäminen on… Kirjallinen kysymys ilotulitteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun

12
loka

Kirjallinen kysymys metsäojitusten vesistövaikutuksista

12 lokakuun, 2017EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuore yhteistutkimus toteaa, että metsäojitus huuhtoo luultua enemmän ravinteita vesistöihin (ks. https://www.luke.fi/uutiset/soiden-ojittaminen-nakyy-vesistoissa-yha-enemman/). Suomen metsäpinta-alasta neljäsosa on ojitettu. Tähänastiset laskelmat ja arviot ojituksen ja soiden metsätalouskäytön… Kirjallinen kysymys metsäojitusten vesistövaikutuksista

12
loka

Kirjallinen kysymys metsäojitusten vesistövaikutuksista

12 lokakuun, 2017EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreessa yhteistutkimuksessa todetaan, että metsäojitus huuhtoo luultua enemmän ravinteita vesistöihin (ks. https://www.luke.fi/uutiset/soiden-ojittaminen-nakyy-vesistoissa-yha-enemman/). Suomen metsäpinta-alasta neljäsosa on ojitettu. Tähänastiset laskelmat ja arviot ojituksen ja soiden… Kirjallinen kysymys metsäojitusten vesistövaikutuksista

28
syys

Suullinen kysymys Fortumin Uniper-kaupoista

28 syyskuun, 2017EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Tällä viikolla hallitus on julkistanut keskipitkän aikavälin ilmasto-ohjelman ja luvannut viedä  Suomen kohti hiilineutraaliutta. Samaan aikaan valtioenemmistöinen Fortum julkisti ostavansa noin puolet saksalaisesta Uniperista, jonka toiminnasta yli 80% perustuu fossiilisiin… Suullinen kysymys Fortumin Uniper-kaupoista