”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys valtion omistajaohjauksesta ja Senaatti-kiinteistöjen pyrkimyksestä muuttaa valtakunnallisesti merkittävää kaupunkiympäristöä Rovaniemellä

Eduskunnan puhemiehelle
Valtion omistama ja valtiovarainministeriön omistajaohjaama Senaatti-kiinteistöt on hakenut Rovaniemen lääninhallituksen kortteliin kaavamuutosta, jonka tavoitteena on rakentaa tontille kaksi massiivista kerrostaloa ja hotelli sekä tutkia, voiko hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia muuttaa hotelliksi.
Museovirasto on arvioinut kyseisen alueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Valtio-omisteiselta Senaatti-kiinteistöltä on lupa odottaa vastuuta myös rakennus- ja kulttuurihistoriallisista arvoista. Kuitenkin kaavamuutos, jota Senaatti-kiinteistöt hakee, tuhoaisi lääninhallituksen korttelin luonteen.
Rovaniemi tuhoutui Lapin sodassa perusteellisesti. Lääninhallituksen tontilla on vuonna 1939 valmistunut Kemijoen uittoyhdistyksen talo, joka on yksi harvoista sodassa säilyneistä Rovaniemen taloista. Muut lääninhallituksen tontin rakennukset ovat valmistuneet sodan jälkeen 1940-luvun lopussa.
Rovaniemen asemakaava on Alvar Aallon suunnittelema. Lääninhallituksen kortteli on osa kulttuuri- ja hallintokeskusta, ja se pohjautuu Alvar Aallon kokonaissuunnitelmaan. Sen mukainen lääninhallituksen kortteli on väljä ja omaleimaisen puistomainen. Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskus on yksi kolmesta Alvar Aallon Suomeen suunnittelemasta vastaavasta keskuksesta. Näistä Rovaniemen ja Seinäjoen keskukset ovat ainoat valmiiksi saatetut.
Lääninhallituksen kortteli on kaupungin keskustan osayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä (PY/s), eli ympäristö on suojeltu. Tämä perustuu kulttuurihistoriallisiin, rakennushistoriallisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin. Kaavamuutoksessa suunnitellut rakennukset ja olemassa olevien rakennusten muuttaminen hotelleiksi muuttaisi koko ympäristön perin pohjin.
Toisin kuin Senaatti-kiinteistöt kaavamuutoshakemuksessaan esittää, alueella sijaitsevat rakennukset ovat täysin käytössä ja niissä toimii valtion virastoja, mikä on tuotu esille muun muassa aluehallintoviraston ja Valviran antamissa lausunnoissa.
Rovaniemen keskustassa viihtyisiä, puistomaisia alueita on hyvin vähän, koska kaupungin keskustaa on kiivaasti rakennettu. Sekä kaupunkilaiset että matkailijat nauttivat lääninhallituksen korttelin puistomaisuudesta ja siihen liittyvästä Kemijoen rannan kevyen liikenteen väylästä.
Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, jonka tehtävä on huolehtia kiinteistöomaisuutensa taloudellisesta arvosta, mutta uskomme kansalaisten olettavan sen kantavan vastuuta myös rakennetusta kulttuuriympäristöstä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauksessa varmistaa, että yhtiö toiminnassaan huolehtii myös kulttuurihistoriallisista, rakennushistoriallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista ja
miten hallitus ohjaa Senaatti-kiinteistöjä huolehtimaan kulttuuri- ja rakennushistoriallisista arvoista erityisesti Rovaniemellä sijaitsevan Lapin lääninhallituksen korttelin osalta?
Helsingissä 27.9.2018
Satu Hassi, vihr
Silvia Modig, vas
Anders Adlercreutz, rkp