”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vastine: Laivojen rikkirajoista sovittiin jo 2008

 Metsäteollisuuden Juha Vanhainen arvosteli 25.6. Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa EU:n rikkidirektiiviä, jolla hänen mukaansa ollaan ajamassa suomalaista paperiteollisuutta alas. Vanhainen sivuutti kaksi perusasiaa. Ensinnäkin laivojen uudet rikkirajat on päätetty Kansainvälisessä Merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Toiseksi kysymys on ihmisten hengen ja terveyden suojelemisesta.
 
IMO päätti tiukennetuista rikkirajoista vuonna 2008, jolloin Matti Vanhasen hallitus hyväksyi päätöksen Suomen puolesta. Päästörajoitusalueille, joista Itämeri on yksi, tulee tiukennetut rajat vuonna 2015 ja muille merille joko 2020 tai 2025.
 
Suomessa näyttää monilta unohtuvan, ettei EU-päätöksellä voida löysentää eikä lykätä IMOssa päätettyjä kansainvälisen laivaliikenteen ympäristönormeja, aivan vastaavasti kuin vaikkapa Seinäjoki ei voi kaupnginvaltuuston päätöksellä säätää, että kaupungin pääkadulla voi ajaa sataa, vaikka Suomen laki asettaa taajamien nopeusrajoitukseksi 50 km/h. EU-päätöksellä voidaan kuitenkin tiukentaa IMO:n päästörajoja. Niin eteläisen Euroopan laivojen osalta myös tehtiin.
 
Olen ollut Euroopan parlamentissa laivojen rikkipäästörajoja koskevan direktiivin raportööri eli neuvottelujen vetäjä. Kaikki noissa neuvotteluissa läpi saadut IMO:n päätöstä täydentävät asiat ovat Suomelle eduksi. Eteläisen Euroopan merille tulevaa 0,5 prosentin rikkirajaa ei myöhennetä vuodesta 2020 vaikka IMO niin päättäisikin.
 
Laivojen savukaasupesurien käyttö tulee komission arvion mukaan ainakin puolta halvemmaksi kuin siirtyminen puhtaampaan polttoaineeseen. Rikkidirektiivillä varmistettiin, että se on keinona mahdollinen koko Euroopassa, ja myös pesurien vaatimukset ovat yhtenäiset. Neuvotteluissa sain läpi myös sen, että valtionapua rikkipesurien hankintaan saa joustavammin ehdoin kuin valtionapua EU:ssa normaalisti saa antaa.
 
Laivojen rikkipäästöjen suitsimisessa on kyse terveyshaittojen ja ennenaikaisten kuolemien vähentämisestä. Tanskalainen Centre for Energy, Environment and Health arvioi, että laivojen ilmansaasteet tappavat Euroopassa  tätä nykyä  ennenaikaisesti 50 000 ihmistä vuodessa.  EU-komission arvion mukaan terveyshyötyjen taloudellinen arvo on moninkertainen verrattuna päästöjen puhdistamisen kustannuksiin.
 
Ellei laivojen päästöjä vähennettäisi, rikkidioksidipäästöt laivoista EU:n merillä ylittäisivät pian kaikkien EU-maissa sijaitsevien tehtaiden ja voimalaitosten sekä maanteillämme liikkuvien ajoneuvojen yhteenlasketut päästöt. Ei liene reilua, jos päästöjä vähennettäisiin vain kuivalla maalla, mutta merellä jätettäisiin ympäristötekniikan mahdollisuudet käyttämättä.
 
Uuden ympäristötekniikan käyttöönotto tuo myös työtä ja kauppoja laivojen savukaasupesurien valmistajille, joista suomalainen Wärtsilä on yksi merkittävimpiä.
 
Satu Hassi
Euroopan parlamentin jäsen