”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Eri arviot ilmansaastekuolemista tukevat toisiaan

Vastine, julkaistu Helsingin Sanomissa 16.9.2012

Kimmo Pietinen arvosteli 15.9. Helsingin Sanomissa minua siitä, että olisin pantannut loppuviikkoon asti sitä, mistä on peräisin arvio, jonka mukaan laivojen ilmansaasteet tappavat Euroopassa 50 000 ihmistä vuodessa.
Tosiasiassa toimistostani lähetettiin linkki tanskalaisen CEEH-tutkimuslaitoksen raporttiin heti, kun HS:n toimittaja kyseli lähdettä. Olin hämmästynyt ja harmissani, kun 13.9. ilmestyneessä lehdessä ei kerrottu täsmällistä lähdettä. Olen myös parhaani mukaan jakanut lähdetietoa eri foorumeilla, esimerkiksi 11.9. kirjoittamassani blogissa.En ole koskaan väittänyt, että ns. rikkidirektiivi vähentäisi kuolemia 50 000:lla. Onhan selvää, etteivät nyt päätetyt rajoitukset lopeta laivojen saasteita kokonaan. Olen sanonut, että uudet rikkirajat vähentävät kymmeniä tuhansia kuolemia.
Tätä tukee myös eduskunnan ympäristövaliokunnan lausunto, joka perustaa arvionsa Terveyden ja hyvinvoinnin tutkijan näkemykseen. Sen mukaan laivojen uudet saasterajat vähentävät vuonna 2020 ennenaikaisia kuolemia EU-maissa 16 500:lla.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ymvl_9_2011_p.shtml Rikkidirektiivi nopeuttaa laivojen saasteiden vähentämistä eteläisessä Euroopassa. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n päätös mahdollistaa siellä siirtymisen vähärikkiseen laivapolttoaineeseen vasta 2025, direktiivin ansiosta tämä tapahtuu vuonna 2020. Tämä, ja se että direktiivi sallii valtionavun laivojen savukaasupesurien hankintaan normaalia joustavammin ehdoin, pehmentävät ja tasapuolistavat tilannetta Suomen kannalta. Muutoin olisi voimassa vain IMO:n päätös, joka tehtiin jo vuonna 2008 ja jonka silloin hyväksyi Matti Vanhasen hallitus. EU:n komissio on toistuvasti tuonut esille myös, että kaiken kaikkiaan ilmansaasteiden aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien määräksi Euroopassa arvioidaan 500 000, ja että ilman uusia rajoituksia laivoista EU-merillä tupruavat rikkipäästöt ylittäisivät tällä vuosikymmenellä kaikkien EU-maissa sijaitsevien voimalaitosten, tehtaiden ja autojen yhteenlasketut päästöt. Nämä eri arviot tukevat toisiaan.

Satu Hassi
laivarikkidirektiivin esittelijä EU-parlamentissa