”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007-2013)

Satu laatii EU:n seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan lausunnon »

Komission ehdotuksen mukaan 7. puiteohjelman vuosibudjetti kaksinkertaistettaisiin edelliseen verrattuna ja puiteohjelman kautta pidennettäisiin neljästä vuodesta seitsemään. Komission ehdottama kokonaisbudjetti on 73 miljardia euroa. EU:n jäsenmaat eivät kuitenkaan ole vielä päässeet sopuun budjetista vuosille 2007-2013, joten tutkimusohjelman kokonaisrahoituksen taso on toistaiseksi auki.

Komission ehdotuksen taustalla on Lissabonin huippukokouksessa hyväksytty tavoite kehittää Eurooppa ”maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi”. Komissio uskoo, että tähän päästäkseen EU:n on nostettava tutkimusrahoitustaan kolmeen prosenttiin kansantuotteestaan ja kyettävä nykyistä paremmin muuttamaan tutkimustuloksia uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi ja palveluiksi.

Satu laatii ehdotuksen Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan lausunnoksi tästä tutkimuksen puiteohjelmasta. Satun tavoitteena on huolehtia siitä, että ympäristö- ja terveysnäkökulmat otetaan huomioon kautta linjan annettaessa EU:n rahaa tutkimusprojekteille. Erityisesti Satu haluaa varmistaa, että se tutkimus, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen saamiseksi kuriin, saa riittävän rahoituksen ja että energiatutkimuksessa pääpaino on kestävissä ratkaisuissa, kuten energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvassa energiassa.

Satun mielestä Euroopan kilpailukyvyn parantaminen ei saa olla ainoa tavoite EU-varoilla tuettavalle tutkimukselle, vaan pitää myös etsiä ratkaisuja kansalaisten nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Ilmastonmuutos, hengitysilman laadun heikkeneminen ja elinympäristön saastuminen, altistuminen vaarallisille kemikaaleille, työelämän uudet haasteet sekä vanhojen saastuttavien energiamuotojen korvaaminen uusilla ja puhtaammilla ovat asioita, joita tulee painottaa 7. puiteohjelmassa. Ympäristöstä ja ihmisen terveydestä huolehtiminen tukee kilpailukyvyn parantamista, eikä suinkaan heikennä.

Sairaat ihmiset eivät rakenna maailman kilpailukykyisintä yhteiskuntaa ehtyneistä luonnonvaroista, vaan sen tekevät terveet ihmiset, jotka huolehtivat ympäristönsä puhtaudesta ja kestävyydestä.

Se, milloin EU:n vuosien 2007-2013 budjetista lopullisesti päätetään, on vielä auki. saattaa jopa olla, että sovun hierominen budjetista jää Suomen puheenjohtajuuskaudelle eli vuoden 2006 loppupuoliskolle. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää Satun lausunnosta jo alkuvuodesta, mutta parlamentin täysistunnossa mietinnöstä voidaan päättää vasta sen jälkeen kun tutkimusohjelmalle myönnettävä lopullinen summa on selvinnyt.

Lue lisää vihreiden kannasta tutkimuksen 7. puiteohjelmaan »