17
tammi

Kirjallinen kysymys saamen eri kielten asemasta valtion palveluissa

17 tammikuun, 2018EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Suomen perustuslain 17 pykälä sanoo: ”Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla.” Suomessa… Kirjallinen kysymys saamen eri kielten asemasta valtion palveluissa