07
loka

Kirjallinen kysymys liito-oravan pesä- ja levähdyspaikkojen tuhoamisesta

7 lokakuun, 2016EduskuntaValtiopäivätoimet0 kommenttia

Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain vastaista. Keväällä 2016 luonnonsuojelulakia muutettiin hallituksen esityksen (HE 146/2015 vp) pohjalta niin, että metsähakkuiden yhteydessä ELY-keskuksien suorittamista liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausmenettelystä… Kirjallinen kysymys liito-oravan pesä- ja levähdyspaikkojen tuhoamisesta