”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

REACH eli EU:n kemikaalilainsäädännön uudistaminen

Uusi kemikaalilaki hyväksytty parlamentissa joulukuussa

EU:n kemikaalidirektiiviehdotuksen nimi ”REACH” tulee sanoista ”Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”. Ehdotuksen taustalla on se, että ennen vuotta 1981 markkinoille tulleista kemikaaleista ei tiedetä läheskään tarpeeksi. Ehdotuksen mukaan kemikaaleja valmistavien ja myyvien yritysten tulisi rekisteröidä kaikki ne kemikaalit, joita myydään enemmän kuin tonni vuodessa, ja testata niiden vaikutukset ihmisen terveyteen ja ympäristöön. Tällaisia kemikaaleja on arvioiden mukaan noin 30 000.

Kemikaaleja on esimerkiksi ruoassa, juomavedessä, vaatteissa, lakanoissa, pesuaineissa, meikeissä, leluissa, huonekaluissa ja elektroniikassa. Kemikaalien arvioidaan olevan yksi syy monien syöpien nopeaan yleistymiseen ja sekä miesten että naisten hedelmällisyysongelmiin. EU:n alueella arvioidaan 30 000 ihmisen vuosittain kuolevan syöpiin, joiden aiheuttajana ovat työpaikalla käytettävät kemikaalit. Vain vähän yli 10 %:sta markkinoilla olevista kemikaaleista on testattu esimerkiksi niiden mahdollinen syöpäriskiä lisäävä vaikutus.

Satu valmisteli Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausuntoehdotuksen kemikaalilaista.

Lain toinen käsittely alkoi parlamentissa syksyllä 2006.

Tärkeimpänä kysymyksenä toisessa käsittelyssä pidettiin tiukkaa korvausvelvollisuutta eli sitä, että vaaralliseksi tiedetyt kemikaalit on korvattava vähemmän vaarallisilla. Kaksi kolmasosaa kannatti ympäristövaliokunnassa tätä periaatetta. Ympäristövaliokunta äänesti suosituksestaan toiseen käsittelyyn tiistaina 10.lokakuuta.

Joulukuussa ministerineuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa päädyttiin kompromissiin, joka heikensi kuluttajien suojelua verrattuna ministerineuvoston viimeiseen tarjoukseen parlamentille – kansalaisten terveyden kannalta tärkeä laki vesittyi siis matkan loppumetreillä. REACH tuli täysistuntoon neuvottelujen jälkeen pari viikkoa ennen joulua. Hyväksytty laki astuu voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Satun tiedote REACHin hyväksymisestä:
Liivin ja tuluskukkaron väliltä»

TOINEN KÄSITTELY
Satu kommentit ympäristövaliokunnan äänestystulokseen »
Vihreän ryhmän tiedote asiasta

ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
Näin suomalaismepit äänestivät »

Vihreiden ja vasemmiston RESCUE REACH -suunnitelma »
REACHin tilanne ennen 17.11. täysistunnon äänestystää »

TAUSTATIETOA
REACHillä jarrut syöpä- ja allergiaepidemioille »
REACH-ehdotus »
REACH ja eläinkokeet »
REACH ja talous »
Parannusehdotuksia »
Käsittelyaikataulu »
Lisätietoa »