”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Puutavaraa ja -tuotteita koskevat velvoitteet

Hassista tuli keväällä 2010 parlamentin raportööri asetuksessa, jolla pyritään kitkemään laittomista hakkuista peräisin oleva puutavara EU:n markkinoilta. Parlamentin raportööri oli hankkeen alkuvaiheissa Caroline Lucas, joka siirtyi keväällä 2010 Iso-Britannian parlamenttiin. Hassin tehtäväksi jäi hoitaa asetuksen toinen käsittely parlamentin, neuvoston ja komission välillä.

Asetuksen sisällöstä saavutettiin kompromissi kesäkuussa 2010. Asetuksessa kielletään laitonta alkuperää olevan puun ja puutavaran tuonti EU-markkinoille. Puutavaran jälleenmyyjät EU:n sisällä ovat velvoitettuja todistamaan, miltä toimijalta ovat tavaransa hankkineet ja kenelle sen myyvät (jos myyvät toiselle kaupalliselle toimijalle). Ensimmäisen markkinoilleasettajan on suoritettava ns. due diligence eli toimenpidekokonaisuus riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Näin minimoidaan riski laittoman puun tulosta EU-markkinoille osapuolten tietämättä.

Vihreille oli tärkeää saada asetukseen selkeä kielto laittoman puun myynnistä pelkän due diligence -velvoitteen sijaan. Tämä tavoite toteutuikin lopullisessa tekstissä. Vihreät olisivat myös halunneet saada asetuksen törkeimmät rikkomukset EU:n ympäristörikosdirektiiviin, mutta tätä ei kompromissiin saatu sovitettua. Lisäksi vihreät olisivat halunneet laajentaa asetuksen koskemaan kattavammin erilaisia puutuotteita.

Aikataulu: äänestys parlamentin täysistunnossa 7.7.2010, neuvoston lopullinen hyväksyntä asetustekstille tämän jälkeen.

Lisätietoa aikatauluista ja viralliset asiakirjat: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5704232