”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma Bonus-169

EU:ssa on alkamassa Itämeren ekologisen tilan tutkimiseen keskittyvä mittava tutkimusohjelma, BONUS-169. Hassi toimii vihreiden varjoraportöörinä ympäristövaliokunnan lausunnon valmistelussa. Tutkimusohjelman pääkäsittelijä on teollisuusvaliokunta. 

BONUS-169 jatkaa aiempien Itämeri-tutkimuksen pilottihankkeiden pohjalta, joten toimivat perustukset ohjelmalle ovat jo olemassa. BONUS-169 on kuitenkin huomattavasti edeltäviä vaiheita laajempi kokonaisuus.

Vihreille oli tärkeää, että tutkimushankkeet ja olemassaolevat organisaatiot, kuten BONUS-ohjelman sihteeristö Helsingissä, voivat jatkaa työtään mahdollisimman vähin häiriöin. Tämän takia ohjelman käsittely parlamentissa vietiin läpi ripeästi. Lisäksi vihreille oli erittäin tärkeää, että ohjelman tutkimushankkeet valitaan edelleen tieteellisen arvon, ei kansallisten etujen perusteella.

Parlamentti hyväksyi neuvoston ja komission kanssa laaditun kompromissitekstin kesäkuun 2010 täysistunnossa. Neuvoston on vielä hyväksyttävä teksti muodollisesti.

Aikataulu ja viralliset asiakirjat: www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5821182