”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Euroopan tavaraliikenteen logistiikka

Satu toimii teollisuusvaliokunnan raportöörinä lausunnon valmistelussa Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta. Asian pääkäsittelijä on liikennevaliokunta.

Komission tarkoituksena on tunnistaa ja ratkaista sujuvan rahtiliikenteen ongelmia. Tällaisia "pullonkauloja" on rahtiliikenteen hallinnossa, lainsäädännössä ja toiminnoissa niin paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella kuin laajemmin kansainvälisellä tasolla.

Rahtiliikenne on avainasemassa eurooppalaisen liikkuvuuden kannalta.

Komissio julkaisi tiedonannon rahtiliikenteestä kesäkuussa 2006. Parlamentissa tiedonantoa käsittelevän mietinnön päävaliokunta on liikennevaliokunta. Satu valmistelee teollisuusvaliokunnassa lausuntoa, joka toimitetaan liikennevaliokunnalle. Teollisuusvaliokunta äänestää lausunnosta 27.2. ja liikennevaliokunta 10.4. Täysistunnossa mietintö hyväksytään toukokuussa 2007.

Lausuntoluonnos on tällä hetkellä valmistelussa.

(24.1.2007)