”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Energiamerkkien päivitys

Satu Hassi toimii teollisuuskunnassa vihreiden varjoraportöörinä energiamerkkien uudistamista koskevan mietinnön valmistelussa. Tällä hetkellä energiamerkit, A-G, koskevat kodinkoneita ja komissio ehdottaa niiden laajentamista muihin energiankäytön kannalta olennaisiin tuotteisiin kuten esimerkiksi ikkunoihin.

Vihreiden mielestä energiamerkkien skaalan täytyy olla selkeä ja ymmärrettävä ja A-merkin pitäisi koskea vain tuotekategorian parhaimmistoa. Luokkien kynnysarvoja täytyy tarkastaa nykyistä useammin ja taata se, että skaala on suljettu eli että A+ tai A++ merkeistä luovuttaisiin.

Vihreät haluaisivat lisäksi velvoittaa julkisen sektorin hankkimaan A-merkittyjä tuotteita.

Aikataulu: Päävaliokunta on teollisuusvaliokunta, muutosehdotusten määräaika 17.2.2009, äänestys valiokunnassa 9.3.2009, äänestys täysistunnossa 4.5.2009. 

Lisätietoja:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5715632