”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

YK:n ilmastoasiantuntijat: ilmastonmuutoksen hillintä on mahdollista

Tänään julkaisiin YK:n ilmastopaneelin eli IPCC:n uusin raportti, joka käsittelee keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Raportti sanoo, aivan oikein, että mapallon lämpenemisen hillitseminen on realistista ja mahdollista. Teknologiaa, jolla ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä vähennetään, on jo paljon, mutta ne eivät leviä itsestään, tähänastiset toimet eivät riitä.

Tärkeimmät tavat vähentää päästöjä ovat energian säästö eli energiapihimmän tekniikan käyttö, uusiutuva energia, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä metsien suojelu ja myös riisinviljely- ja karjankasvatusmenetelmien kehittäminen. Monissa tapauksissa näistä toimista saadaan myös muuta hyötyä, esimerkiksi terveyden paraneminen ilmansaasteiden vähenemisen myötä.

Raportissa mainitaan myös ydinvoima, mutta ei väitetä sen olevan mikään megaratkaisu, mitä se ei todellakaan voi olla. Raportin mukaan ydinvoiman osuus sähköstä voisi nousta nykyisestä 16 %:sta 18 %:iin. Aivan oikein raportissa todetaan myös ydinvoimaan liittyvät suuret ongelmat, kuten ydinaseiden leviämisuhka. Etukäteenhän ydinvoimalobbarit ovat väittäneet, että tästä IPCC-raportista tulee suuri suitsutus ydinvoiman puolesta, eipä siltä näytä.

Raportin mukaan ne toimet, joilla rajoitetaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu rajoitetaan välille 445 ppm ja 710 ppm (mikä on kyllä tosi korkea taso, SH huom), vaikuttavat maailman kansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä jotain pienen nousun ja 3 %:n laskun väliltä. Alueellisesti kustannukset (tai hyödyt) voivat tosin olla hyvin eri tasoisia.