”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ydinvoiman renessanssi “toiveuni”

Palasin Brysseliin. Siellä satoi kaatamalla.

Lehdissä kauhistellaan sitä, että Britanniassa terrori-iskun yrityksestä kiinni jääneestä porukasta melkein kaikki ovat lääkäreitä tai lääketieteen opiskelijoita. Se onkin aika kaameaa ja kertoo, että Euroopan ulkopuolisista kulttuureista tulleiden maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan sujuu tosi huonosti.

EU:n teollisuuskomissaari Günter Verheugen on eilen vaatinut teollisuutta kiinnittämään suurempaa huomiota energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hyvä!

Eilinen Guardian kertoo Oxfordin yliopiston tutkijaryhmän raportista, jossa leimataan “toiveuneksi” ajatus siitä, että ydinvoimalla voisi olla merkittävä rooli ilmastonsuojelussa. Jotta näin tapahtuisi, 60 vuoden ajan pitäisi avata käynnistää reaktori joka viikko, mikä on täysi mahdottomuus. Alan kovimman nousunkin aikaan maailmassa käynnistettiin vain 3-4 uutta reaktoria vuodessa. Pienikin ydinvoiman osuuden kasvu johtaisi suhteettoman suureen ydinaseiden leviämisriskin kasvuun. Seuraavien 25 vuoden aikana reaktoreihin soveltuvan uraanin varastot hupenevat vaarallisen alas. Jos otetaan käyttöön niin sanotut hyötöreaktorit, uraanista saadaan enemmän irti, mutta samalla moninkertaistetaan ydinaseisiin soveltuvan plutoniumin määrä maailmassa.

Der Spiegel kertoo, että Krümmelin ydinvoimalassa Hampurin lähellä viime viikolla ollut tulipalo vaikutti myös reaktoriin, päin vastoin kuin laitoksen omistaja Vattenfall oli kiirehtinyt vakuuttamaan. Yksi reaktorin vesipumpuista oli sammunut. Kun viellä kaksi varaventtiiliä aukesi, veden pinta ja paine reaktorissa laskivat nopeasti. Varapumput saatiin kuitenkin päälle. Nyt Vattenfallilta tivataan, miksi se aluksi vähätteli tapausta.

Ylen nettisivuilta löytyy juttu Shismarefin inuiittikylästä, joka mainitaan myös arktista ilmastonmuutosta esittelevässä näyttelyssä, jonka viime vuonna tuotin Europarlamenttiin. Kylä, jossa on asuttu 4000 vuotta, joudutaan kohta evakuoimaan, koska meri syö sitä. Aiemmin rannan suonana oli jää, nyt se on sulanut.

Saksan hallitus on asettanut tavoitteeksi parantaa energiatehokkuutta eli energian tuottavuutta 3 % vuosittain. Se on tosi paljon kunnianhimoisempi tavoite kuin EU:n 1 % vuodessa (jota Suomi muuten piti aivan liian tiukkana). Angela Merkel on asettunut reippaasti napit vastakkain saksalaisen suurteollisuuden kanssa, joka arvostelee EU:n ilmastotavoitteita. Saksa aikoo muun muassa vähentää rakennusten energiankulutusta. Saksan teollisuus urputtaa myös siitä, ettei Merkel suostu muuttamaan edellisen hallituksen tekemää päätöstä ydinvoiman alasajosta. Hyvä Angela!

Britanniassa tiedotusvälineet ovat pitäneet ilmastonmuutosta esillä tosi aktiivisesti. Silti tuoreen mielipidetiedustelun mukaan lievä enemmistö briteistä uskoo ilmastonmuutoksen olevan tutkijoiden keskuudessa kiistanalainen asia. Maan hallitus on kuitenkin esittäyt EU:ssa toistaiseksi tiukinta ilmastolakia ja parlamentissa sitä arvostellaan liian lepsuksi, koska siihen ei sisälly vuosittaisia sitovia päästövähennysvelvoitteita, vain 60 %:n vähennys vuoteen 2050.

USA:ssa energiayhtiöt kiistelevät ilmastopolitiikasta avoimesti. Osa isoja sähköyhtiöitä on liittynyt päästörajoja vaativaan rintamaan. Mutta osa leimaa moisen “epäamerikkalaiseksi”. Murray Energy Corp.-yhtiön johtaja Robert Murray on pannut Caterpillar-yhtiön tuotteet boikottiin, koska Caterpillar on mukana USCAP-ryhmässä (US Climate Action Partnership).

WWF:n tiedote kertoo merikotkien saaneen Suomessa 245 poikasta. Merikotkien on havaittu myös ajavan hautovia merimetsoja lentoon, jolloin harmaalokit pääsevät syömään niiden munia. Merikotkat siis pitävät merimetsokantaa kurissa, mielenkiintoista!

Kuulin Ceficin eli Euroopan kemianteollisuuden järjestön pitäneen tosi oudon seminaarin. Siellä väitettiin, että EU:n uusi kemikaalilaki REACH on vihreän pelottelukampanjan tulos. Näin seminaarin powerpointit, muutamissa niistä annettiin ymmärtää, että tätä menoa palaamme kohta kivikauteen. Uskomattoman typerää!

Avustajani Ulriikka kertoi komission tiedotustilaisuudesta, jossa julkistettiin ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva vihreä kirja. Euroopan ympäristöviraston EEA:n johtaja Jacqueline McGlade oli tilaisuudessa sanonut, että “todellinen sopeutuminen” tarkoittaa ajattelutavan muutosta. Hän kertoi myös Ruotsissa pidetystä Tällberg-foorumista, jossa monet yritysjohtajat olivat sitä mieltä, että vuoteen 2050 mennessä on täysin mahdollista rakentaa hiilidioksidipäästötön yhteiskunta. McGlade vaati että tuotteiden elinkaaritarkasteluissa pitää siirtyä “kehdosta hautaan”-ajattelusta “kehdosta kehtoon”-ajatteluun. Niinpä, kaikki jäte pitäisi voida käyttää toisen prosessin raaka-aineena, niin luontokin tekee, ja ilman sitä elämää ei voisi olla.

Kiinan ympäristön saastumisesta on tullut paljon uutisia. Kiinan itäisen Jiangsu-maakunnan vesijohdot katkaistiin kahdeksi päiväksi, kun paikallisesta joesta löytyi vaarallisia määriä amoniumia. Sekä vesien että ilman saastuminen tappaa ihmisiä.

Maailmanpankki on äskettäin julkaissut raportin saastumisesta Kiinassa. Kiina sensuroi siitä melkein kolmasosan, koska maan johto pelkää saastumista koskevien tietojen aiheuttavan “levottomuuksia”. Tätä menoa Kiinassa tulee kyllä ennemmin tai myöhemmin syntymään kansanliike saastumista vastaan.