”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreille mepeille porttikielto Moskovaan – Venäjä ei yritä edes esittää normaalia demokratiaa

Aamulla kävin muiden puolueiden varjoesittelijöiden kanssa neuvottelun Balin ilmastoneuvotteluja koskevasta päätöslauselmasta. Ensin vaikutti siltä, että mepit lähettävät paikalle vain avustajansa, mitä ihmettelin. Mutta lopulta kaikki mepit ilmaantuivat itse paikalle. Keskustelu kesti yli puolitoista tuntia ja ajoittain vähän kuumenikin.

Vihreän ryhmän kokouksessa tuli ilmi asia, jota en ole ennen kuullut, se koskee Europarlamentin paikkajakoa EU:n jäsenmaiden kesken. Tähän mennessä väkiluku, jonka perusteella meppipaikat on jäsenmaille jaettu, on perustunut äänioikeutettujen kansalaisten määrään, paitsi muutamassa uudessa jäsenmaassa. Nyt raportöörit eli herrat Lamassouse ja Severin esittävät mietinnössään, että perustaksi otettaisiin maassa asuvien ihmisten määrä. Tämä johtaa siihen, että esimerkiksi Ranska saa yhden tai kaksi meppipaikkaa niiden maassa asuvien siirtolaisten perusteella, joilla ei ole äänioikeutta ja joille ei aiota sitä antaakaan. Minusta tämä on väärin.

Latvian venäläinen Tatjana Zdanoka totesi, että Latvialla on nyt kaksi meppiä maassa asuvien kansalaisuutta vailla olevien venäläisten perusteella. Minusta Latvialla ja muillakin mailla on oikeus päättää, millä ehdoilla kansalaisuus myönnetään. Mutta minkään maan ei tulisi saada paikkoja Europarlamenttiin sellaisten asukkaiden perusteella, joille ei ole annettu kansalaisuutta.

Päivän varsinainen uutispommi (ainakin minulle) oli se, että vihreä europarlamenttiryhmä ei saa viisumeja Moskovaan. Tämä on skandaali, aivan uskomatonta ja ennenkuulumatonta – ja sitä uskomattomampaa, kun juuri tällä viikolla Europarlamentissa vierailee ryhmä Venäjän duuman edustajia.

Vihreä ryhmä on jo useiden kuukausien ajan suunnitellut vierailua Moskovaan lokakuun lopulla. Sen yhteydessä oli määrä tavata niin ministeriöiden ja hallituspuolueiden kuin opposition ja kansalaisjärjestöjenkin edustajia. Matkalle oli ilmoittautunut noin 15 vihreää meppiä ja suunnilleen saman verran avustajia ja ryhmän työntekijöitä. Vastaava tutustumismatka tehtiin aiemmin tänä vuonna Kiinaan ja sellaisia on tehty moneen muuhunkin paikkaan, esimerkiksi Turkkiin. Aina ennen isännät ovat toivottaneet vieraat Europarlamentista tervetulleiksi. Mutta tänään Venäjän Brysselin lähetystö on ilmoittanut, että vihreälle ryhmälle ei myönnetä viisumeita. Lue lisää.

Lähetystö perustelee porttikieltoa sillä, että ohjelmaan kuului ”äänestäjien tapaaminen” ja se ei ole sopivaa, koska vaalit ovat tulossa. Minusta on tosi huolestuttavaa, että Venäjä ei enää yritä edes esittää normaalia eurooppalaista demokratiaa, muun muassa ETYJ:n vaalitarkkailijoilta on kielletty pääsy äänestyspaikoille. Ja on tosi outoa puhua ”äänestäjien tapaamisesta”, yleisissä vaaleissahan kuka tahansa kansalainen on äänestäjä, vaikka olisi ministeri tai ministeriön virkamies.

Iltapäivällä olin hiilidioksidin päästökaupan kolmatta vaihetta (vuoden 2012 jälkeen alkavaa) koskevassa asiantuntijakuulemisessa. Teemana oli se, tulisiko hiilidioksidin päästöoikeudet jakaa sektorikohtaisten normien perusteella vai huutokaupalla, vai ilmaiseksi. Sementtifirma Holcimin edustaja perusteli prosessiteollisuudelle sektorikohtaisia normeja eli ”benchmarkkeja”. Idea olisi, että EU:n sisällä päästöoikeudet kullekin teollisuussektorille jaettaisiin niiden perusteella ja maahantuojia kohdeltaisiin samalla tavoin. Jos esimerkiksi EU:hun tuodaan sementtiä, tuojafirman tulisi selvittää tuotannon hiilidioksidipäästö. Jos se ylittää benchmarkin, on ostettava päästöoikeuksia ennen kuin tavaran saa myydä EU:n alueella. Jos alittaa, maahantuoja voi myydä päästöoikeutta. Jos päästöstä ei anneta selvitystä, niin päästöoikeuksia pitää ostaa.

Ekonomisti Citibankista kannatti huutokauppaa jakomenetelmänä. Hän totesi tapahtumien osoittaneen, että esimerkiksi vuoden 2006 päästöoikeuksien jako perustui vääriin lukuihin, eli toisin sanoen teollisuus oli antanut hallituksille vääriä tietoja.

Saksalaisen RWE-sähköyhtiön edustaja perusteli ilmaista alkujakoa. Olin tietysti puolueellinen kuulija, mutta minusta hänen argumenttinsa olivat lähinnä naurettavia. Hän sanoi, että päästöoikeuksien huutokauppa johtaa sähkön hinnan nousuun ja kivihiilen käytön vähenemiseen. Erään brittisähköyhtiön edustaja sanoi, että kivihiilen käytön vähentäminen on koko homman tavoitekin. Lisäksi hän sanoi sähkön hinta-argumentin olevan pötyä. Kokemushan osoittaa, että sähköyhtiöt panevat päästöoikeuksien hinnan sähkön hintaan joka tapauksessa, sittenkin vaikka saavat oikeudet ilmaiseksi. Päästöoikeuksien huutokauppa ei siis pahentaisi tilannetta kuluttajan kannalta. Myös sähköyhtiö EON:in edustaja sanoi olevansa eri mieltä RWE:n edustajan kanssa. Mielenkiintoista.

Valistunut arvaukseni on se, että komissio tulee esittämään huutokauppaa energia-alan päästöoikeuksien jakomalliksi ja ”benchmarkia” ainakin joidenkin teollisten sektorien, kuten teräksen ja sementin tuotannon metodiksi.

Tänään vietetään kansainvälistä kuolemanrangaistuksen vastaista päivää. Homojen ja lesbojen oikeuksia puolustava ryhmä Europarlamentissa muistutti, että maailmassa on vielä 7 maata, joissa voi saada kuolemanrangaistuksen seksistä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa.

Libyasta vapautetut bulgarialaiset sairaanhoitajat vierailevat tämän teemapäivän kunniaksi tänään Europarlamentissa.

Törmäsin käytävällä ”Iranin vastarinta” -järjestön edustajaan. Hän kysyi, miksei nimeni ole niiden runsaan sadan mepin joukossa, jotka ovat allekirjoittaneet vetoomuksen Iranin kuolemanrangaistuksia vastaan. Tarkistin vetoomuksen sisällön ja olisin allekirjoittanut, jos siinä puhuttaisiin vain kuolemanrangaistuksista Iranissa. Mutta siinä myös tuettiin nimeltä mainiten kyseistä järjestöä ja sen johtajaa. En voi allekirjoittaa sitä, koska en yksinkertaisesti tiedä tarpeeksi kyseisestä järjestöstä. Minusta ei ylipäänsä ole korrektia niputtaa yhteen ja samaan vetoomukseen kuolemanrangaistuksen vastustamista ja jonkin tietyn poliittisen ryhmän tukemista vieraassa maassa.

Komissio on julkaissut ”kokonaisvaltaisen meristrategian”. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tervetullut, mutta juuri ne asiat, joita olisin halunnut, puuttuvat paperista. Tarvetta erityistoimiin Itämeren suojelemiseksi ei mainita. Itämeri mainitaan lähinnä erillisessä meriä ja energiaa koskevassa paperissa öljytankkerien väylänä ja kaasuputkireittinä. Ilmastonmuutokseen liittyvä merien happamoituminen sivuutetaan lyhyellä maininnalla, vaikka sillä voi olla hyvin dramaattiset vaikutukset kaikkiin meriekosysteemeihin, myös kalakantoihin. Ja kolmanneksi tarve vähentää rikin ja typen oksidien päästöjä laivoista mainitaan sangen löysästi. Se on kuitenkin yksi tärkeimpiä tapoja puhdistaa hengitysilmaa Euroopassa.

EFSA:ssa eli EU:n elintarviketurvallisuusvirastossa epäillään jääviysrikettä. Tutkija, jonka tehtävänä on arvioida, onko atsovärien käyttö lapsille tarkoitetuissa ruoissa turvallista, saa samaan aikaan tutkimusrahaa firmoilta, jotka käyttävät näitä lisäaineita tuotteissaan. EFSA:n pitäisi tosiaan aina kunnolla selvittää tutkijoiden mahdollinen jääviys ennen kuin arviointitehtäviä annetaan. Vastaavia jääviysepäilyjä on ollut myös GMO:jen turvallisuutta arvioitaessa. On hälyttävää, että yhdestä ja samasta virastosta tulee koko ajan tällaisia uutisia.

Euroopan ympäristövirasto EEA arvioi, että luonnonvarojen käytön tehokkuus (tai hyötysuhde) on EU:n ”vanhoissa” 15 jäsenmaassa jopa 20 kertaa parempi kuin muualla Euroopassa. Toisin sanoen jotk
ut Euroopan maat kuluttavat samanarvoisen kansantuotteen aikaansaamiseen jopa 20-kertaisen määrän luonnonvaroja kuin ekotehokkaimmat EU-maat.