”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreiden Satu Hassi: Kivihiilikielto on tynkä ilman turpeen takarajaa

Hallituksen esitys kivihiilen energiakäytön kieltämisestä on tänään eduskunnan lopullisessa käsittelyssä. Lain hyväksymisen myötä energian tuottaminen kivihiilellä loppuu viimeistään 1.5.2029.
Vihreiden kansanedustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi toivottaa kivihiilikiellon tervetulleeksi, mutta vaatii vastaavanlaista takarajaa turpeen poltolle.
– Turve on kotimainen kivihiilemme, jonka polttamisen päästöt ovat jopa hiiltä suuremmat. Lisäksi turpeen nosto tuhoaa suoluontoa ja pilaa vesistöjä, Hassi kommentoi.
– Turpeen energiakäyttö tulisi lopettaa 2020-luvulla, ja turpeen kaivamisessa työskenteleville tulee tarjota muuntokoulutusta ja muuta tukea työllistymiseen samaan tapaan kuin esimerkiksi Espanja tarjoaa hiilikaivostyöläisille, Hassi sanoo.
– Jotta Suomi tekisi oman osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen, Suomen tulisi vuoteen 2030 mennessä olla hilineutraali ja sen jälkeen edetä hiilinegatiivisuuteen, Hassi jatkaa.
Hiilineutraalius tarkoittaa, että Suomen ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt laskevat samalle tasolle kuin hiilinielut. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa, että nielut ovat päästöjä suuremmat.
Kivihiilen kieltämisellä Suomessa on vaikutusta myös EU:n päästökauppaan. Hallituksen esityksessä ei velvoiteta mitätöimään päästöoikeuksia suljettujen laitosten päästöjä vastaavalla määrällä, vaan asia jätetään valtioneuvoston harkintaan.
– Jos päästöoikeuksia ei mitätöidä, siirretään vain päästöjä johonkin toiseen EU-maahan. Päästökauppadirektiivi antaa mahdollisuuden päästöoikeuksien mitätöintiin kun saastuttavia laitoksia suljetaan, ja Suomen tulisi näin tehdä. Muuten hiilikielto ei oikeasti vähennä päästöjä, Hassi sanoo.
Esityksen puutteiden korjaamiseksi Hassi esittää vasemmistoliiton Silvia Modigin kannattamana kahta alla olevaa lausumaa eduskunnan hyväksyttäväksi.
Eduskunta äänestää kivihiilen kieltävästä laista huomenna keskiviikkona 20.2.
Lisätiedot:
Satu Hassi
045 677 5575
Lausumaehdotukset
HE 200/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Lausumaehdotus 1.
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lakiehdotuksen turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiseksi sähkön ja lämmön tuotannossa siten, että vuoteen 2030 mennessä Suomen ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt laskevat samalle tasolle kuin hiilinielut ja että tämän jälkeen Suomesta tulee hiilinegatiivinen eli nielut kasvavat päästöjä suuremmiksi.
Lausumaehdotus 2)
Eduskunta edellyttää, että suljettaessa kivihiiltä polttavia laitoksia samalla mitätöidään vastaava määrä päästöoikeuksia EU:n päästökauppamarkkinoilla.