”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreät kansanedustajat: Hallitus esittää heikennystä ympäristö- ja luontoarvojen huomioonottamiseen kaivoshankkeissa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kaivoslain 32 ja 34 §:ien muuttamisesta. Malminetsintäluvan, kaivosluvan tai kullanhuuhdontaluvan hakija saisi etuoikeuden alueeseen ilman Natura-vaikutusarviota ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liittämistä lupahakemukseen.
– Hallitus on luomassa nopeutettua ohituskaistaa kaivostoimijoille varata alueita omaan käyttöönsä nykyistä suppeammalla hakemuksella. Tällainen etuajo-oikeus olisi arveluttavaa maanomistajan oikeuksien näkökulmasta, eikä myöskään kansallisen edun mukaista, vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää kritisoi.
Voimassa olevan kaivoslain 34 §:n mukaan Natura 2000 -arviointi, ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto ovat osa sitä malminetsintä-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupahakemusta, joka antaa hakijalle etuoikeuden alueeseen muihin toimijoihin nähden.
– Voimassa olevan lain tarkoitus on nimenomaan jo etukäteen varmistua siitä, ettei malminetsintä- tai kaivoslupia myönnetä alueille, joilla kaivos heikentäisi liikaa luontoarvoja tai aiheuttaisi liian suuria muita haitallisia ympäristövaikutuksia, kommentoi ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Hassi.
Hallituksen esityksen mukaan malminetsintäluvan, kaivosluvan tai kullanhuuhdontaluvan hakija voisi toimittaa Natura-arvioinnin ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lupaviranomaiselle jälkikäteen, hakemuksensa täydennyksenä. Dokumentit tulisi edelleenkin toimittaa ennen hakemuksen virallista kuuluttamista, eikä lupahakemusta voisi ratkaista ennen kuin kaikki laissa mainitut lupamenettelyn vaiheet on toteutettu.
– Kansalaisten oikeuskäsityksen mukaan kaivostoimijoilla ei voi olla avointa valtakirjaa etsiä malmeja ja pyrkiä perustamaan kaivoksia missä tahansa Suomen kolkassa, jopa luonnonsuojelualueilla. Ihmiset haluavat pikemminkin tiukentaa kaivosten ympäristövaatimuksia. Tästä tuore esimerkki on Heinäveden seudulle Saimaan äärelle suunniteltuja kaivoksia vastaan noussut kansanliike, toteaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Mikkonen.
Kansanedustajat hämmästelevät myös sitä, että hallitus tuo kahteen pykälään liittyvän kaivoslain muutosesityksen kiireisten budjettikäsittelyjen keskelle, mutta Eduskunnan jo viime keväänä yksimielisessä lausumassaan edellyttämää kaivoslain uudistamisen arviointia ja EU-Kanada -vapaakauppasopimukseen liittyviä, jo tällä vaalikaudella tarvittavia muutosesityksiä kaivoslakiin ei näy eikä kuulu.
Lisätiedot:
Hanna Halmeenpää p. 050 564 4122
Satu Hassi p. 045 677 5575
Krista Mikkonen p. 044 262 7881