”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vesi on terveellisin juoma, europarlamentti tuki Ahtisaaren Kosovo-ehdotusta

Tänäänkin lehdissä on paljon juttuja korruptiotutkinnasta EU-komissiossa. Poliisi epäilee, että useita miljoonia euroja Euroopan veronmaksajien rahoja on yli 10 vuoden ajan mennyt vääriin taskuihin. Yksi pidätetyistä on italialaismepin 60-vuotias avustaja.

Eilisissä lehdissä kerrotaan myös konsulttifirma McKinseyn selvityksestä, jossa on tarkaseltu yksityiskohtaisesti sitä, miten EU pystyy vähentämään päästöjä 20 % vuoteen 2020. Raportin mukaan tämä päästövähennys on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen, mutta vaatii nykyistä tehokkaampia poliittisia ohjaustoimia. Monet toimet maksavat itse itsensä, eivätkä heikentäisi elämän mukavuutta. Yksi näistä on rakennusten parempi lämmöneristys, johon raportin mukaan pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota.

Eilisissä Suomen eduskunnan avajaisissa presidentti Halonenkin on kehottanut korjaamaan vaalijärjestelmää siten, että suhteellisuus toteutuu nykyistä paremmin. Hyvä!

Turun sanomat kertoo, että Suomen energiamarkkinaviraston mukaan paljon parjattu päästökauppa on oikeasti vähentämässä päästöjä, yritykset ovat siirtymässä uusien polttoaineiden käyttöön. Myös Point Carbon-markkina-analyytikkojen mukaan päästökauppa on EU:ssa oikeasti saanut yritykset tarttumaan päästöjä vähentäviin toimiin.

Täysistunnossa äänestettiin muun muassa luomumerkinnän kriteereitä. Yksi äänestys koski sitä, paljonko tahatonta GM-ainesta (geenitekniikalla muunneltua) luomuna myytävissä maataloustuotteissa voi olla. Parlamentin enemmistö kannatti rajaksi 0,1 %, kun tavanomaisille maataloustuotteille raja on 0,9 %. Parlamentti kannatti myös sitä, että jäsenmailla on oikeus soveltaa tiukempia normeja. Jostain syystä konservatiivit ja osa demareista vastustivat sitä, että luomun tavoitteena tulee olla luonnon resurssien kestävä käyttö ja sen tulee edesauttaa maaseudun sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Läpi meni ehdotus siitä, että säädökset kattaisivat myös ravintolat ja ruokatarjoilut. Vihreiden vastustamista asioista läpi meni se, että maatila voi jakaa alueensa luomuosaan ja tehoviljelyosaan.

Europarlamentti otti kantaa myös jalkapalloväkivaltaan ja Kosovon asemaan. Parlamentti asettui tukemaan Ahtisaaren ehdotusta ja kansainvälisen yhteisön valvomaa itsenäisyyttä, jossa Kosovolla on muun muassa oikeus ottaa lainaa kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Raportti hyväksyttiin äänin 490 puolesta, 80 vastaan ja 87 tyhjää.

Äänestysten jälkeen ehdin ennen Suomeen lähtöä vielä tapaamaan kalifornialaista vierasryhmää, joka oli tullut Brysseliin tutustumaan EU:n ilmastopolitiikkaan.

Kalifornialaiset kertoivat, että mielipidemittausten perusteella kansalaisten selvä enemmistö uskoo, että ilmastonmuutos on totta ja haluaa päästövähennystoimia. Teollisuuden näkemys on jakautunut, enemmistö firmoista vastustaa pakollisia päästövähennyksiä, mutta osa kannattaa niitä. Kalifornia pyrkii saamaan miljoonalle katolle aurinkopaneelit, myös muita uusiutuvia energiamuotoja edistetään. Vieraat mainitsivat, että Kalifornia on pystynyt pysäyttämään sähkönkulutuksen kasvun, 30 vuoden ajan sähkönkulutus henkeä kohden on osavaltiossa pysynyt vakiona.

Kuulin eräältä ECON-valiokunnassa työskentelevältä ihmiseltä, että Suomi haluaa jatkaa yksityisten huvilentojen vapautta polttoaineverosta, samoin huviristeilyjen. Pöhköä!

Tänään saavutettiin europarlamentin ja ministerineuvoston välillä neuvottelutulos, joka vähentänee ftalaattien käyttöä lääketieteellisissä laitteissa. Säädös koskee karsinogeenien, mutageenien ja lisääntymiskykyä haittaavien aineiden merkintää lääketieteellisissä laitteissa ja se kattaa myös ftalaatit, jotka tiedetään hormonihäiritsijöiksi, siis lisääntymiskykyä haittaaviksi. Jos laitteessa on ftalaatteja, se pitää vastedes siis merkitä. Se on hyvä. Jos esimerkiksi tiputuksessa olevaan potilaaseen tiputetaan ravintoliuosta ftalaattipitoisen letkun kautta, ftalaatteja tulee letkusta suoraan potilaan suoneen. Ftalaatit ovat halpoja muovinpehmennysaineita, mutta ei sairaita, eikä varsinkaan lapsia pidä altistaa tällaiselle. Vihreät olisivat olleet valmiit saman tien kieltämään ftalaattien käytön näissä laitteissa.

EU:n komissio ehdottaa niin sanotun sivusaaliin mereen heittämisen kieltoa. Nykyisinhän monet kalastusalukset heittävät takaisin mereen kalat, jotka kuuluvat kaupallisesti vähemmän hinnakkaisiin lajeihin tai ovat niin pieniä, että niistä ei saa hyvää hintaa. Näin ne haluavat varmistaa, että kalastuskiintiöt täytetään vain kaupallisesti arvokkaimmalla saaliilla. Joillakin alueilla, erityisesti Pohjanmerellä, jopa 90 % saaliista heitetään nykyisin mereen, mikä on epäeettistä ja tuhlaavaa. EU:n jäsenmaiden hallitukset saattavat hyvinkin vesittää komission ehdotuksen, näin kalastusasioissa usein käy, ikävä kyllä.

International Herald Tribune kertoo ravitsemusasiantuntijaryhmän laatimasta juomien paremmuuslistasta. Ykkönen on tavallinen vesi. ”Vitaminoidut” juomat voivat harhauttaa ihmiset luulemaan, ettei tarvitse syödä niitä ruokia, joista saa luonnollisia vitamiineja. Artikkelin mukaan peräti 21 % amerikkalaisten saamista kaloreista tulee limsoista ja sokeroiduista hedelmämehuista. Nämä juomat eivät pelkästään sisällä rutkasti energiaa, runsaasta kalorimäärästä huolimatta ne eivät luo kylläisyyden tunnetta, mikä pahentaa niiden lihottavuutta entisestään.