”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Venäjän uusi kansalaisjärjestöjä koskeva laki – vaikutus kansalaisyhteiskuntaan ja EU:n myöntämään rahoitukseen

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0300/06
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle

Aihe: Venäjän uusi kansalaisjärjestöjä koskeva laki – vaikutus kansalaisyhteiskuntaan ja EU:n myöntämään rahoitukseen

Kiistelty laki ”tiettyjen Venäjän federaation oikeudellisten säädösten muuttamisesta” tuli Venäjällä voimaan 17. tammikuuta. Uusi laki asettaa uusia ja entistä tiukempia rajoituksia sadoilletuhansille Venäjällä toimiville kansalaisjärjestöille. Venäjän kansallisten etujen ja turvallisuuden puolustamisen nimissä laki sallii tutkimukset, jotka koskevat kansalaisjärjestöjen poliittista suuntautuneisuutta, rahoituslähteitä sekä Venäjän kansallisen politiikan yleistä noudattamista. Samalla rajoitetaan merkittävästi kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia ottaa vastaan ulkomaisia lahjoituksia ja palkata toimistoihinsa ulkomaalaisia. Lakiteksti on hyvin rajoittava ja muodoltaan monin paikoin epämääräinen, mikä antaa viranomaisille mahdollisuuden mielivaltaisiin päätöksiin.

Arvostelijoiden mukaan uusi laki paitsi rajoittaa vakavasti kansalaisjärjestöjen työtä Venäjällä myös lamauttaa tai estää kokonaan sellaisten järjestöjen toiminnan, jotka eivät nauti Kremlin suosiota. Kansalaisyhteiskunnan tarkkailijat ovat vakavasti huolissaan toimista, jotka heidän mielestään merkitsevät järjestäytymisvapauteen kohdistuvaa hyökkäystä ja jälleen yhtä yritystä kitkeä riippumattomat ja kriittiset äänet kokonaan Venäjän federaatiosta.

EU katsoo kansalaisyhteiskunnan olevan välttämätön tekijä demokratian vakiinnuttamisessa Venäjälle. Euroopan unioni on pyrkinyt tukemaan prosessia etenkin kehittämällä Venäjän ja unionin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä suoraa vaihtoa. Kun otetaan huomioon EU:n jatkuva tuki Venäjän riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle, onko komissio huoltaan uudesta kansalaisjärjestöjä koskevasta laista Venäjän hallitukselle?

Koska uuden rekisteröintijärjestelmän arvellaan tekevän ulkomaisten lahjoitusten vastaanottamisen vaikeammaksi kansalaisjärjestöille, onko komissio arvioinut uuden lain vaikutusta kansalaisjärjestöjen kykyyn vastaanottaa EU:n tukea, joka on tarkoitettu unionin ulkopuolisissa maissa toteuttaviin hankkeisiin?

 
E-0300/99FI
Benita Ferrero-Waldnerin komission puolesta antama vastaus
(10.3.2006)

Komissio, kuten koko EU on tehnyt Venäjän federaatiolle selväksi huolensa kansalaisjärjestöjä koskevan lakiehdotuksen mahdollisista vaikutuksista. Komissio on ilmaissut huolensa lain mahdollisesta vaikutuksesta humanitaarisen avun pääosaston (DG ECHO) rahoittamiin ja muista EU:n ohjelmista rahoitettuihin kansalaisjärjestöihin Ella Pamfilovalle, ennen kuin hän tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskustellakseen aiheesta. Ella Pamfilova on presidentti Putinin ihmisoikeuskomission (Presidential Council of the Development of Civil Society and Human Rights) puheenjohtaja. Ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen Ferrero-Waldner otti itse aiheen esiin ulkoministeri Sergei Lavrovin tapaamisessa 7. joulukuuta 2005.

EU antoi sen jälkeen 19. tammikuuta 2006 seuraavan julkilausuman:

”EU on ilmaissut Venäjän federaatiolle selvästi huolensa valtioista riippumattomia järjestöjä koskevan lakiehdotuksen mahdollisista vaikutuksista.  Se on myös korostanut, että EU kiinnittää erityistä huomioita ilmaisu- ja yhdistymisvapauteen, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan kannalta olennaisen tärkeitä. EU toistaa voimakkaan tukensa kansalaisyhteiskunnan oikeutetulle rauhanomaiselle toiminnalle. Venäjän etujen mukaista on sallia kansalaisyhteiskunnan kehittyminen vapaasti.  

EU on tyytyväinen lakiehdotukseen ennen sen toista käsittelyä tehtyihin muutoksiin, mutta on edelleen huolissaan siitä, että lailla hyväksytyssä muodossaan saattaa olla vakavia vaikutuksia kansalaisjärjestöjen oikeutetulle toiminnalle Venäjällä.

EU seuraa tarkasti lain täytäntöönpanoa sen tultua voimaan ja odottaa, että sitä sovelletaan Euroopan neuvoston ja Etyjin[1] puitteissa hyväksyttyjen normien ja sitoumusten mukaisesti.”

EU aikoo julkilausumansa mukaisesti ottaa tätä lakia koskevan asian esiin seuraavalla ihmisoikeusasioita koskevalla kuulemiskierroksella Venäjän kanssa 3. maaliskuuta 2006.

Uusi laki tulee voimaan vasta 18. huhtikuuta 2006 (eli 90 päivää sen jälkeen, kun se on virallisesti julkaistu 17. tammikuuta 2006), joten on liian aikaista arvioida lain todellista vaikutusta EU:n rahoittamiin kansalaisjärjestöihin, mutta arvoisa parlamentin jäsen voi olla varma siitä, että komissio seuraa tilannetta tiiviisti.

[1]     Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj).