”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Venäjän ja muiden naapurien ydinvoimaloiden turvallisuusuhka

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
 11.7. Satu Hassi (Verts/ALE)

Norjalaisen ympäristöjärjestön Bellonan käsiinsä kesäkuussa saama Venäjän ydinvoimaloihin tehty selvitys paljasti vakavia turvallisuusvaaroja. Venäjän ydinenergiaviranomaisen Rosatomin vuotaneesta raportista käy ilmi, että monissa venäläisissä ydinvoimaloissa on varauduttu puutteellisesti mm. maanjäristyksiin, tornadoihin ja muihin luonnonkatastrofeihin.

Raportti listasi kaikkiaan 31 puutekohtaa, joihin kuuluivat myös riittämättömät jäähdyttämiseen käytettävät varajärjestelmät ja puutteet ydinpolttoaineen varastoinnissa.

Suurimmat riskit kohdistuvat vanhimpiin reaktoreihin Kuolan niemimaalla sekä Pietarin lähellä Sosnovyi Borissa sijaitseviin Tshernobyl-tyyppisiin voimaloihin, jotka sijaitsevat Suomen ja Viron rajojen tuntumassa noin 200 kilometrin päässä Helsingistä ja Tallinnasta, jolloin ydinonnettomuuden sattuessa sillä voisi olla laajoja ja vakavia vaikutuksia myös EU:ssa. Raportti vahvistaa aiheellisiksi Sosnovyi Borin ydinvoimalaa koskevat suomalaistenkin asiantuntijoiden varoitukset.

Onko komissio tietoinen Rosatomin raportista ja sen paljastamista turvallisuuspuutteista?

Mitä komissio aikoo tehdä, jotta lähellä EU-maiden rajoja sijaitsevat ydinvoimalat joko suljetaan tai muutetaan turvallisemmiksi?

FI
E-007057/2011
Günther Oettingerin
komission puolesta antama vastaus
(19.8.2011)

Komissio ei ole saanut virallista tietoa arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemasta raportista.
Eurooppa-neuvosto pyysi 25. maaliskuuta 2011, että kaikkien Euroopan unionin ydinvoimaloiden turvallisuus tarkistettaisiin kattavan riski- ja turvallisuusarvioinnin (”stressitestit”) perusteella. Eurooppa-neuvosto myös kehotti 25. maaliskuuta 2011 EU:n naapurimaita ja erityisesti niitä maita, joissa on toiminnassa olevia ydinvoimaloita (Venäjä mukaan luettuna) tai jotka suunnittelevat ydinvoiman kehittämistä, suorittamaan stressitestejä. Yhteistyötä EU:n kanssa tekevät Armenian, Kroatian, Sveitsin, Turkin, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän ydinenergia-asioista vastaavat kansalliset viranomaiset, energiaministeriöiden korkean tason edustajat ja varaenergiaministerit vahvistivat 23. kesäkuuta 2011 halukkuutensa suorittaa vapaaehtoisia stressitestejä, joissa otetaan huomioon komission ja Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän 24. toukokuuta 2011 sopimat vaatimukset. Ne sitoutuivat myös osallistumaan monikansallisella tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä käytävään keskusteluun vahvoista yhteisistä turvallisuusstandardeista ja kansainvälisistä vertaisarvioinneista.

Yksittäisiä ydinvoimaloita koskevat päätökset voidaan tehdä kansallisella tasolla, kunhan ne ovat Euratomin ja EU:n lainsäädännön vaatimusten mukaisia.