”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Valtuuston koulutuksessa

Muistiinpanot Tampereen uuden kaupunginvaltuuston perehdytysseminaarista
Osallistaminen, tilaajaorganisaatio, osaamisalue, ydinprosessi, hyvinvointipalvelu, taloussimulaatiopeli, tahtotila, tilaajalautakunta, omistajapolitiikka, konsernietu, tuotanto-organisaatio, palvelutuotanto, konserniohjeet, hyvinvointipalveluryhmä, tuotantoalue, osaoptimointi, kehittämishanke, tilaaja-tuottajamalli, pormestarimalli, hankesuunnitelma, palveluverkko, valmistelufoorumi, tilakeskusliikelaitos, tarveselvitys, tilakustannus, kehittämistarve, tilahanke, palveluverkkosuunnitelma, asiakaslähtöisyys, vuorovaikutussuunnittelija, aluefoorumi, tuloperuste, palvelutarveselvitys, vuokrahanke, tarkastusjohtaja, sopimuskumppani, vastuujärjestelmä, palvelukeskittymä, osallistumistilaisuus, tilaajaryhmä, tilaajapäälliköt, palvelusopimusneuvottelut, liiketoimintaryhmä, kehyspäätös, tuotantoalue, nykytilakartoitus, strategiajohtaja, viitekehysstrategia, muutostarve, strategiaprosessi, vaikuttavuustavoitteet, toimintaympäristö, itsearviointikysely, hyvinvointikertomus, monituottajamalli, tuottavuusmittaristo, strategiakausi, asiointikäyttäytyminen, asiakirjakokonaisuus, viitekehysstrategia, erottautumisstrategia, kehittämisstrategia, valintastrategia, laadintaprosessi, tasapainottamisohjelma, asiakasvaikuttavuus, strategia-alusta, toimintakykysuunnitelma, tiivistämisajatus, elinvoimasuunnitelma, pormestariohjelma, hankintalinjaus, kaupunkimarkkinointi.
Amatööriarviointi: Seminaari oli oikein hyödyllinen ja mielenkiintoinenkin. Jotain kehittämisen paikkaa silti olisin havaitsevinani.