”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Valiokunta haluaa pitää väärinkäyttöraportin salaisena

Europarlamentin budjettivalvontavaliokunnan enemmistö on tänään päättänyt pitää edelleenkin salaisena kohutun raportin meppien avustajamäärärahojen väärinkäytöstä. Tämä on käsittämätöntä, skandaali ja typerää! Europarlamentti on toimistaan vastuussa kansalaisille. Tämä koskee myös varojen käyttöä.

Ilmastopolitiikan saralla kuuluu uutta: Daniel Price, yksi presidentti Bushin keskeisistä avustajista ilmastoasioissa, on sanonut Pariisissa, että USA valmistautuu hyväksymään sitovat kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteet ”osana globaalia sopimusta”. Tähän astihan Bush ja hänen edustajansa ovat toistelleet mantraa, että päästövähennystavoitteet voivat olla vain vapaaehtoisia.

Ympäristövaliokunnassa eli ENVI:ssä hyväksyttiin melkein yksimielisesti esitys siitä, että karjankasvatuksessa kielletään tietyt hormonihäiritsijät ja kilpirauhasen toimintaa haittaavat aineet.

ENVI:n ”seksikkäin” asia oli kuitenkin se, että komission ympäristöpääosaston johtaja Mogens Peter Carl tuli keskustelemaan kanssamme ilmastolakipaketista. Hän muun muassa totesi, että siirtyminen päästöoikeuksien ilmaisjaosta huutokauppaan sähköyhtiöiden osalta lopettaa sähköyhtiöiden huikeat ansiottomat windfall-voitot, ja että päästökaupan arvioidaan jo yksistään nostavan uusiutuvan energian osuuden EU:ssa noin 16 %:iin.

Liberaalien Chris Davies ja minä esitimme, että myös lentoyhtiöille voisi huutokaupata kaikki päästöoikeudet, koska myös ne todennäköisimmin siirtävät päästöoikeuksien hinnan kuitenkin kuluttajahintoihin. Carl sanoi, että tämä ajatus on looginen, mutta EU:n jäsenmaiden hallitukset eivät hyväksy sitä. Kysyin myös kansainvälisen laivaliikenteen liittämistä päästökauppaan vastaavalla tavalla kuin lentoliikenne. Carl vastasi, että sen mukaanottoa harkitaan. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa on esillä laivaliikenteen ilmastopäästöjen suitsiminen. Komissio odottaa vuoden loppuun, saako IMO aikaan mitään. Jos ei, ryhdytään valmistelemaan laivaliikenteen mukaanottoa EU:n päästökauppaan. (Samoinhan komissio toimi lentoliikenteen suhteen, kansainvälisen lentoliikennejärjestön ICAO:n piti hoitaa asia, mutta kun ICAO ei tehnyt mitään, komissio esitti EU:n omia toimia.)

Monien konservatiiviryhmän jäsenten esittämissä kysymyksissä toistettiin samoja argumentteja, joita viime viikkoina on kuulunut teollisuuslobbareilta. Eija-Riitta Korhola vastusti kysymyksessään uusiutuvan energian syöttötariffeja, Carl sanoi kannattavansa niitä.

Vihreä luxemburgilaismeppi Claude Turmes tähdensi, että vaikka teräksen, sementin ja alumiinin tuottajille annettaisiin päästöoikeudet ilmaiseksi, yläraja pitää kuitenkin olla. Jos ne saisivat rajattomat päästöoikeudet Euroopassa, nämä alat vaatisivat sitä koko maailmassa.

Vihreä saksalaiskollegani Rebecca Harms on tänään ollut Bratislavassa. Siellä ympäristöjärjestöt ja monet muut ovat nousseet takajaloilleen, koska Slovakiassa aiotaan ruveta jatkamaan kahden neuvostoaikana kesken jätetyn ydinvoimalan rakentamista (Mochovce 3 ja 4). Rakennuslupa on annettu vuonna 1986. Se onkin ihan uskomatonta. Hankkeen takana ovat Slovakian hallitus ja italialainen sähköyhtiö ENEL. Reaktorit ovat Neuvostoliitossa 1970-luvulla suunniteltuja malleja. Ei tosiaan tunnu järin uskottavalta, että ne kyettäisiin jälkikäteistoimilla parantamaan nykyisiä ydinturvanormeja vastaaviksi.