”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Uusi hallitus hautaa Vuotoksen lopullisesti

Keskiviikkona nimitettiin Jyrki Kataisen hallitus. Olin neuvottelemassa uuden hallituksen ohjelman ympäristöä ja ilmastoa koskevista osista. Uusi hallitus ottaa ympäristönsuojelussa rivakamman otteen kuin edeltäjänsä. Ei vain hallitusohjelma ole edeltäjäänsä vihreämpi, vaan myös ympäristöministeri on vihreä.

Olen ollut vihreiden neuvottelijana 1995 ja 1999 kun koottiin kasaan Lipposen hallituksia. Neljä vuotta sitten olin Säätytalolla asiantuntijana. Kaikki nämä neuvottelut saatiin valmiiksi alle viikossa. Niinpä en arvannut, kuinka monta viikkoa menisi, kun lupauduin mukaan vihreiden neuvottelutiimiin.

Lopputulos sisältää kuitenkin paljon asioita, joista olen todella iloinen. Yksi niistä on se, että Vuotoksen allas on nyt lopullisesti haudattu.

Uusi hallitus on ohjelmassaan sitoutunut säilyttämään vesilain ja koskiensuojelulait. Selkokielellä tämä tarkoittaa, että hallituskaudella näitä lakeja ei avata Vuotoksen tai Kollajan altaiden mahdollistamiseksi.

Mutta jos Kataisen hallitus pitää Vuotoksen ja Kollajan jäissä, niin eikö seuraavilla hallituksilla ole taas vapaat kädet? Ei ole. Ensinnäkin Kemihaaran suot ovat Naturassa. Valtio niinsanotusti toteuttaa Naturaa Vuotoksen alueella aivan samoin kuin muuallakin. Se tarkoittaa, että Natura-soista tulee luonnonsuojelualueita. Joko valtio ostaa ne omistukseensa tai sitten niistä tulee yksityisomistukseen jääviä suojelualueita, joiden suojelusta valtio maksaa korvauksen.

Muistakaamme sekin, että Natura on EU-suojeluohjelma, jota ei Kemihaaran soiden osalta käytännössä voi purkaa, koska niiden luontoarvot ovat niin merkittävät. Tämänhän myös Lapin entinen maaherra Hannele Pokka totesi lehtihaastattelussa sen jälkeen kun hänet oli nimetty ympäristöministeriön kansliapäälliköksi.

Lisäksi uusi hallitusohjelma sisältää kohdan, joka tarkoittaa, että lohi tullaan palauttamaan Kemijoen latvoille.

Tämä hallitusohjelman kohta kuuluu näin: "Vesivoimalaitosten jatkoluvat sidotaan toimivien kalateiden rakentamiseen tai sovittavalla siirtymäajalla muihin kalatiestrategiassa mainittuihin toimenpiteisiin. Suomi toimii EU:ssa Itämeren kalakantojen elvyttämiseksi ja kalastuskiintiöiden mitoittamiseksi siten, että ne eivät ylitä lajin suurinta kestävän saaliin määrää."

Vesivoimalaitosten, kuten minkä tahansa tuotantolaitosten, luvat on uusittava määräajoin. Edellä lukemani hallitusohjelman kohta tarkoittaa, että jatkossa Kemijoenkaan voimalaitosten lupia ei uusita ilman toimivia kalateitä. En pysty sanomaan sitä vuotta, jolloin vaelluskalat voivat taas uida takaisin Kemijoen vapaille latvoille, mutta se vuosi tulee.

En usko, että tämän jälkeen kukaan enää kehtaa yrittää kaivaa Vuotoksen allasta haudasta, ei tulvasuojelun tai minkään muunkaan verukkeen nimissä.

Koillis-Lapin työllisyyden parantamiseksi kannattaakin nyt keskittyä siihen, että kalateiden rakentamista Kemijoen voimalaitoksiin nopeutetaan. Vuotoksen alueesta kyetään tekemään eurooppalaisessa mitassa merkittävä luontomatkailun vetonaula. Sen lähellä on kaksi kansallispuistoa. Alueella on yksi Euroopan parhaita lintualueita. Kun luonnonkauniiseen jokeen saadaan vielä luonnonlohi ja sen kalastusmahdollisuus, tästä tulee todella upea yhdistelmä.

Hallitusohjelmassa on toki paljon muitakin asioita, joista olen iloinen. Sovittu veronalennusten ja -korotusten kokonaisuus kaventaa tuloeroja. Samoin on todella hienoa, että saimme väännettyä korotuksen perusturvaan vaikka kokonaisuutena taloudellinen tilanne on sellainen, että valtion menoja leikataan.

Turpeen nosto tullaan ohjaamaan ojitetuille ja luontoarvonsa menettäneille soille ja turpeen verotusta tullaan nostamaan. On jo aika lopettaa turpeen lelliminen, turvehan on ilmastopäästöjen kannalta jopa kivihiiltä huonompi.

Ilmastopolitiikassa saimme niin sanoakseni sovittua askelkivet päästötavoitteiden tiukentamiselle.

Myös Itämeren suojelu tehostuu. Uusi hallitus on sitoutunut ajamaan EUn maatalouspolitiikassa päätöksiä, jotka vähentävät fosforin ja typen päästöjä Itämereen. Maataloudesta valuvat ravinteethan ovat Itämeren suurin rehevöittäjä. Lisäksi maatalouden ympäristötuet kohdennetaan nykyistä tarkemmin toimiin, jotka vähentävät ravinnevalumia pelloilta vesistöihin. Tähän asti verovaroista maksettu maatalouden ympäristötukihan ei ole käytännössä lainkaan vähentänyt vesistöpäästöjä.

 Täällä Brysselissä on tietysti haikeat tunnelmat, kun Heidi Hautala on vähän aikaa sitten lentänyt Helsinkiin uuden hallituksen nimitystilaisuuteen. Mutta toisaalta on mukavaa toivottaa tänne tervetulleeksi Tarja Cronberg Pohjois-Karjalasta.

Lapin Radiolle 23.6.2011