”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Turvallisemmat kemikaalit paperiteollisuudenkin etu

Kainuun Sanomille, vastine 14.10.05

Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola väitti Kainuun sanomissa 13.10., että Euroopan paperiteollisuus tuhoutuisi, jos EU:ssa valmistelussa oleva uusi kemikaaliasetus eli REACH hyväksyttäisiin siinä muodossa kuin parlamentin ympäristövaliokunta sen äskettäin hyväksyi. Tämä väite on vailla pohjaa.

Suomalainen paperiteollisuus on tuonut esille asian käsittelyn kuluessa huolensa kierrätyspaperin ja selluloosan käytölle mahdollisesti koituvista lisäkustannuksista. Tämä asia otettiin huomioon ympäristövaliokunnan äänestyksessä paperiteollisuuden toivomalla tavalla. Selluloosa ja kierrätyspaperi poistettiin REACH-asetuksen piiristä.

Lehtiartikkelissa viitattiin niin ikään KPMG-konsulttitoimiston EU:n komissiolle tekemään vaikutusarvioon REACH:in kustannuksista. Tutkimus julkistettiin viime keväänä. Tutkimus tehtiin teollisuuden toivomuksesta ja teollisuuden edustajat olivat mukana tutkimustyön ohjausryhmässä.

REACH-asetuksen vastustajat muun muassa Euroopan parlamentissa odottivat vaikutusarvioinnin tukevan käsitystä kalliista ja työpaikkoja vievästä asetusehdotuksesta. He joutuivat kuitenkin pettymään, sillä sen sijaan että tutkimus olisi tukenut väitteitä REACH:in suurista haitoista teollisuudelle, se todisti kustannusten jäävän arvioitua merkittävästi pienemmiksi. Myös Suomen kemianteollisuudelle aiheutuva suorat ja välilliset kustannukset 11-13 vuoden aikana ovat tarkentuneet alkuperäisestä miljardista eurosta murto-osaan eli 150000 euroon.

Uuden lainsäädännön myötä tietomme kemikaalien riskeistä ja myös niiden turvallisemmista käyttötavoista paranevat. Vastaavasti kemikaalien aiheuttamat syövät, allergiat ja astmat vähenevät. Paremmasta terveydestä saatava taloudellinen hyöty arvioidaan vähintään kymmenkertaiseksi REACH:in kustannuksiin verrattuna.

Pelkästään teollisuudessa kemikaalien aiheuttamien ihotautien ja allergioiden vähenemisestä saatava hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin kemikaalien testaamisen kustannukset.

Paperiteollisuus on kemian teollisuuden tuotteiden käyttäjä ja vastuussa kuluttajille tuotteidensa turvallisuudesta. On varmasti suomalaisen paperiteollisuuden etu, että sen tuotteissa käytetyt kemikaalit on tutkittu ja todettu vaarattomiksi.

Tänä syksynä Ruotsissa nousi suuri kohu tutkimuksesta, jonka mukaan hampurilaisten ja mikropopcornien käärepapereissa kyllästeaineina käytettävät FTA-yhdisteet voivat olla yhtä vaarallisia kuin surullisenkuuluisa myrkky DDT. Emmehän halua, että suomalainen paperiteollisuus jää kiinni kuluttajien altistamisesta vastaavanlaisille vaaroille.

Satu Hassi (vihr)
Riitta Myller (sd)

Molemmat ovat Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäseniä
 
Lisää tietoa aiheesta näistä osoitteista:
http://www.ilmasto.org