”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Toimet laittoman puunkorjuun ja puukaupan torjumiseksi

30. syyskuuta 2004   
E-2252/04
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle

Aihe:  Toimet laittoman puunkorjuun ja puukaupan torjumiseksi

Viimeisten ikimetsien tuhoaminen ja siihen liittyvä rikollinen toiminta on EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen suuri huolenaihe. Laittoman puutavaran maailmankaupan arvioidaan olevan yli viidentoista miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoista, kymmenesosa koko puutavaran maailmankaupasta (OEDC 2001). Arvioiden mukaan ainakin puolet erityisen haavoittuvilla seuduilla – Amazonin alue, Keski-Afrikka, Kaakkois-Aasia ja Venäjän federaatio – tehdyistä hakkuista on laittomia.

Komissio julkisti 20. heinäkuuta 2004 joukon FLEGT-toimenpiteitä (metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva toimintasuunnitelma) laittomaan puutavarakauppaan puuttumiseksi. Komission strategiana on ottaa käyttöön puuntuottajamaissa vapaaehtoinen vientilupajärjestelmä neuvottelemalla vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia.

Komissio on kuitenkin myöntänyt, että ilman lainsäädäntöä, joka kieltäisi alkuperältään laittoman puutavaran ja puutuotteiden tuonnin ja myynnin ja täten tukisi FLEGT-pakettia, valtavia määriä laitonta puutavaraa ja siitä tehtyjä tuotteita tulee jatkossakin EU:n markkinoille. Tämä haittaa monia EU:n kehitystavoitteita sekä vastuullisten EU:n yritysten kilpailukykyä. Komissio on sanonut aikovansa tehdä toteutettavuustutkimuksen koskien lainsäädäntöä laittomasti korjatun EU:hun tuotavan puutavaran valvonnasta.

Neuvoston ja parlamentin selkeästä tuesta ja asettamasta määräajasta huolimatta komissio ei esittänyt määräaikaan (vuoden 2004 puoliväli) mennessä tutkimusta eikä lainsäädäntöesitystä.

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä vastatakseen viipymättä neuvoston ja parlamentin esittämiin vaatimuksiin ja esittääkseen sekä tutkimustuloksensa että laittoman puutavarakaupan torjuntaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen? Voiko komissio antaa selkeän aikataulun näistä toimenpiteistä?

Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota käyttämään EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaa FLEGT-toimintasuunnitelmaan liittyvän yhteisön toiminnan oikeusperustana. Tätä pyyntöä ei ole kuitenkaan otettu huomioon komission viimeisimmässä FLEGT-toimintasuunnitelmaa koskevassa tiedonannossa. Aikooko komissio muuttaa oikeusperustaa vastaavasti?