”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Blog Listing

Terveisiä eduskunnan täysistunnosta

Tänään eduskunnan täysistunnossa saatiin ISO askel eteenpäin naisten itsemääräämisoikeuden toteutumisessa, mutta uhanalaisten eläinten suojelussa ei.
Aborttilaki uudistettiin. Jatkossa 12:nteen raskausviikkoon asti riittää raskaana olevan naisen oma päätös, kahden lääkärin lausuntoa ei enää tarvita. Suurkiitos Oma Tahto-kansalaisaloitteen alullepanijoille ja sen puolesta kampanjoineille, Fatu Diarra ja muut! Ilman teitä asia ei olisi tullut eduskuntaan. Ja iso kiitos myös edustajille, jotka eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tekivät ison työn, ainakin Sofia Virta ja Noora Koponen ansaitsevat kiitoksen. Ilman tätä työtä asia ei olisi mennyt läpi.
Uudistuksen puolesta täysistunnossa äänestivät hallituspuolueiden kansanedustajat paitsi neljä keskustalaista, ja Kokoomuksen edustajat. Pääosa perussuomalaisista vastusti ja KDsta kaikki. Tarkemmat äänestystiedot Hesarin artikkelissa.
Eduskunta äänesti myös siitä, tiukennetaanko uhanalaisten eläinten metsästysrajoituksia. Ikävä kyllä se asia ei edennyt, kansalaisaloitteesta huolimatta. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan enemmistö päätyi esittämään lähinnä tiedotuksen tehostamista ja seurantaa. Me vihreät ja vasemmiston varajäsen valiokunnassa esitimme kolmea lausumaa, ja samat lausumat esitimme täysistunnolle, mutta istunnossa niitä tukivat vain vihreät, pääosa vasemmistoliiton ryhmästä sekä yksi demari ja yksi RKP:n edustaja. Lausumaehdotukset alla.
Minusta on ihan posketonta, että monia uhanalaisia vesilintuja saa metsästää. Käydyissä keskusteluissa vaikutelmakseni jäi, että uhanalaisten vesilintujen rauhoittamisen suurin este on se, että vesilintuja halutaan metsästää myös hämärässä, jolloin uhanalaisen ja sitä muistuttavan yleisen lajin erottaminen toisistaan on todella vaikeaa. Ja koska tämän takia uhanalaisiakin väistämättä tulee ammutuiksi, metsästäjälle tulisi kovin paha mieli, jos huomaisi ampuneensa rauhoitetun linnun. Ehkä arvaatte että mielestäni tämä perustelu ei ole hyvä.
Esittämämme lausumat, jotka siis tänään hävisivät istunnon äänestyksessä, olivat seuraavat:
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin äärimmäisen uhanalaisiksi ja erittäin uhanalaisiksi luokiteltujen lajien poistamiseksi metsästyslain 5 §:n riistalajien joukosta ja niiden rauhoittamiseksi joko metsästys- tai luonnonsuojelulaissa.
2. Eduskunta edellyttää, että myös vaarantuneiksi luokitellut lajit rauhoitetaan metsästykseltä, kuitenkin siten, että metsästys voidaan sallia sellaisilla alueilla, joilla kyseisillä lajeilla on elinvoimainen kanta.
3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla kansallisessa seurannassa uhanalaistuneiden lajien metsästystä arvioidaan säännöllisesti ja joilla rajoitetaan uhanalaisiksi luokiteltujen lajien metsästystä.