”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Tasa-arvon puolesta

Olen yhdessä hollantilaisen vihreän mepin Kathalijne Buitenwegin kanssa vaatinut EU:lle omaa naisten oikeuksien lähettilästä. Kyseisen lähettilään tehtävä olisi muun muassa valvoa, ettei EU toimillaan esimerkiksi kauppapolitiikassa käytännössä heikennä naisten oikeuksia. Lähettilään viran avaaminen sai parlamentin tuen taakseen, nyt tarvitaan enää tukea EU:n jäsenmaiden hallituksilta, jotta asia etenee.

www.womensenvoy.eu

Usean muun naismepin kanssa olemme myös toimineet sen puolesta, että naisia asetetaan EU:n huippuvirkoihin kun seuraava parlamentti järjestäytyy ja uusi komissio nimetään. Olemme kukin omissa maissamme vaatineet, että kunkin maan komissaariehdokkaiden joukossa olisi sekä naisia että miehiä.

www.send2women.eu

Olen osallistunut myös meppien LGBT-ryhmän työskentelyyn ja pyrkinyt siihen, että tasa-arvo toteutuisi EU:ssa myös vähemmistöjen kohdalta. Syrjinnänvastainen direktiivi oli keväällä 2009 parlamentin käsittelyssä. Parlamentti tuki sitä, että syrjintäkielto, joka nyt koskee vain työelämää, laajennetaan muillekin elämän aloille. Vihreät ovat kauan vaatineet tätä direktiiviä, jota jotkut jäsenmaista ovat vastustaneet.

Kirjallisia kysymyksiä:
Gambian ihmisoikeusloukkaukset »
Sukupuolten edustavuus komissiossa ja EU:n huippuviroissa »