”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Tasa-arvoinen avioliitto ei ole keneltäkään pois

Puheeni eduskunnan istunnossa 16.2.2017 ehdotuksesta perua tasa-arvoinen avioliittolaki
Arvoisa puhemies, olen hyvin pahoillani siitä, että niiden ihmisten, jotka rakastavat samaa sukupuolta olevaa, oikeus onneen jälleen kerran kyseenalaistetaan eduskunnan täysistunnossa.
Me eduskunnassa päätämme Suomen valtion laeista, emme minkään uskontokunnan käsityksistä. Mutta koska niin monet käyttävät argumenttina kristinuskoa, Raamattua ja perinnettä kertaan hieman sitä, miten historian aikana, Suomen itsenäisyyden aikana, jopa oman elämäni aikana ajatukset ovat muuttuneet siitä, mikä on kristillinen avioliitto ja mikä ylipäänsä on hyväksyttävää.
Nykyisin kristillisyyttään voimakkaasti esille tuova ihminen saattaa erota aviopuolisostaan, mennä uusiin naimisiin ja elää avoliitossa.
Kun olin teini, avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita pidettiin suurena syntinä. Siinä missä nyt puhumme avoliitosta, puhuttiin susiparista. Rippikoululeirillä minulle opetettiin, että suudelma on synti, ellei ole vähintään kihloissa. Koulun uskontotunnilla luimme Raamatusta, että Jeesus kieltää eronneita menemästä uusiin naimisiin. Historianopettajani purki useaan kertaan tyytymättömyyttään siihen, että presidentti Paasikivi noin 20 vuotta aikaisemmin oli veto-oikeudellaan estänyt lain, joka olisi antanut papeille oikeuden kieltäytyä vihkimästä eronneita uuteen avioliittoon.
Koulusta, jota kävin, erotettiin tyttö siksi että hän oli tullut raskaaksi. Vasta vuoden 1970 tienoilla alettiin sallia, että raskaaksi tullut tyttö voi jatkaa koulunkäyntiään.
Tämä on siis oman elämäni aikana tapahtunutta muutosta.
Suomen itsenäistyessä aviopuolisot eivät olleet tasa-arvoisia. Aviovaimot vapautettiin aviomiehen holhouksesta vuoden 1930 avioliittolailla.
Tiina Miettisen kirja ”Piikojen valtakunta” oli 2 vuotta sitten Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Se kertoo naisen asemasta 1600- ja 1700-lukujen Suomessa ja perustuu paljolti oikeudenkäyntien asiakirjoihin. Noiden vuosisatojen Ruotsissa, johon nykyinen Suomi kuului, ”kaksinnaiminen” oli raskas rikos, josta seurasi kuolemantuomio. Oli sellaisiakin tapauksia, joissa puolisot olivat joutuneet erilleen esimerkiksi sodan takia eivätkä olleet vuosikausiin saaneet tietoa toisistaan. Vaikka uusiin naimisiin mennyt olisi vilpittömästi luullut alkuperäisen puolisonsa kuolleen, hänet tuomittiin kuolemaan jos jälkikäteen ilmeni että alkuperäinen puoliso onkin elossa.
1990-luvulla katolinen tutkija John Boswell julkaisi tutkimuksen varhaisen kirkon suhtautumisesta miesten välisiin liittoihin. Hänen mukaansa kirkko siunasi miespareja vuosisatojen ajan hyvin samantapaisin seremonioin kuin heteropareja vihittiin avioiittoon.
Keisari Konstantinus, joka teki kristinuskosta virallisen valtionuskonnon, kielsi 300-luvulla homoseksuaaliset liitot. Mutta niinkin myöhään kuin vuonna 1061 Espanjan Galiciassa Rairiz de Veigan kunnassa pappi vihki kappelissa kaksi miestä, Pedro Díazin ja Muño Vandilazin. Dokumentit tästä asiasta löytyivät San Salvador de Celanovan luostarista.
Mitä tulee Vanhaan Testamenttiin, siitä saa hyvin monenkirjavaa avioliiton mallia. Abraham ja Saara olivat saman isän lapsia, siis sisaruksia, tai sisarpuolia. Sekä Abrahamilla että Jakobilla oli lapsia myös orjattarien kanssa. Kuningas Salomolla oli 700 kuninkaallista vaimoa ja lisäksi 300 sivuvaimoa. Mooseksen laissa määrätään, että jos mies kuolee ilman poikalasta, miehen veljen pitää ottaa leski vaimokseen ja yhtyä tähän.
Raamattuun vetoajien on siis hyvä muistaa, että siitä kirjasta saa hyvin monenlaista ohjetta. Se, miten Raamattua luetaan, on kaikkina aikoina ollut sidoksissa yhteiskuntaan ja aikakauteen, jossa edetään.
Ihmiskunnan historiassa muutenkin suhtautuminen siihen, millaisia liittoja pidetään normaaleina ja hyväksyttävinä, ovat vaihdelleet. Ainakin kaksi Rooman keisareista eli liitossa miehen kanssa. Antiikin Kreikassa ainakin jotkut pitivät miesten välisiä rakkaussuhteita jalompina kuin miesten ja naisten välisiä suhteita, joskin viimeksimainitut olivat välttämättömyyksiä laillisten perillisten tuottamiseksi.
Samaa sukupuolta olevien liitot tunnettiin antiikin Kreikan ja Rooman lisäksi ainakin Mesopotamiassa ja joissakin Kiinan eteläisissä provinsseissa.
Arvoisa puhemies,
vetoamalla Raamattuun tai perinteeseen emme oikeasti pääse puusta pitkään. Uskonnolliset yhdyskunnat säätävät itse omat sääntönsä, me säädämme täällä Suomen valtion lakeja.
Kyse on siitä, miten suhtaudumme ihmisarvoon ja rakkauteen. Haluan elää, ja haluan että lapseni ja lapsenlapseni saavat elää yhteiskunnassa, joka tunnustaa vähemmistöjenkin ihmisarvon. Haluan että yhteiskuntamme viestii myös lapsille ja nuorille: teillä on täysi ihmisarvo riippumatta siitä, millainen identiteetti teillä on, sittenkin vaikka olisitte epävarmoja identiteetistänne. Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Tätä tarkoittaa myös perustuslakimme.
Tasa-arvoinen avioliitttolaki, jonka edellinen eduskunta hyväksyi, ei ole keneltäkään pois, täysivaltaisten aikuisten ihmisten rakkaus ei ole toisilta pois.