”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomesta ympäristöteknologian kärkimaa

Monet suomalaiset yritykset ovat hyviä ympäristöteknologian osaajia. Ympäristöteknologian yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuonna 2013 jo suuremmaksi kuin koko metsäteollisuuden.
Erityisen paljon hyvää osaamista suomalaisilla on energiatehokkuudessa, jonka avulla voidaan saada kulutetusta energiasta enemmän hyötyä, mutta myös esimerkiksi veden puhdistuksessa. Kiertotalousratkaisut, joilla käytetyt tuotteet ja prosessien jätemateriaalit muutetaan toisten tuotteiden raaka-aineiksi, ovat kehittymässä kovaa vauhtia.
Paras tapa pitää suomalainen osaaminen maailman kärjen tuntumassa on olla vaativia täällä kotimaassa. Kun kehitämme ja otamme käyttöön ilmastoratkaisuja Suomessa, luomme osaamista, tuotteita ja palveluita, joita tarvitaan ja joille on kysyntää koko maailmassa. Näin myös elinkeinoelämä ja teollisuus hyötyvät ilmastotoimista.
Linkkejä:
Panostukset tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin vihreässä tulevaisuusbudjetissa 2019: https://www.vihreat.fi/tulevaisuusbudjetti-2019

Ilmastopaneelin raportti: Suomen cleantech: nykyinen laajuus ja kehitysmahdollisuudet tilastojen valossa
 
Sitra: Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Biotalous ja cleantech Suomessa