”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomesta Euroopan ydinjätehauta?

Voima-lehden kolumni 29.4.05

Massiivisista pr-kampanjoista uusia ydinvoimaloita on päätetty rakentaa lähinnä maissa, joissa kansalaisilta ei kysytä, kuten Iranissa ja Kiinassa. Länsi-Euroopassa ja USA:ssa on ollut paljon puhetta, mutta vähän villoja. Ihmiset eivät halua ydinjätehautaa kotikonnuilleen. Minne ydinjätehautaa suunnitellaan, siellä ihmiset käyvät raivokkaaseen vastarintaan.

Suomi on tästäkin säännöstä ainoa poikkeus EU:ssa. Olkiluodonkaan ydinhaudalla ei ole rakennuslupaa, on vasta eduskunnan siunaama periaatepäätös, joka antaa luvan tutkia kallioperää lähemmin. Jos löytyy turvallisuusongelmia, haudalle ei lain mukaan tule antaa rakennuslupaa.

Vaikka Olkiluodon kalliosta ei löytyisi ylläreitä, kestää silti pari-kolmesataatuhatta vuotta ennen kuin käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiivisuus laskee edes samalle tasolle kuin alkuperäisen uraanimalmin. Vielä silloin jäte on yli miljoona kertaa aktiivisempaa kuin tavallinen kallio. Kukaan ei voi tietää mitä seuraavana satana tai tuhantena saati satanatuhantena vuotena tapahtuu. Emme tiedä edes, milloin haudan ovensuu jää aaltojen alle, koska emme tiedä, nostaako ilmastonmuutos merenpintaa seuraavien 200-300 vuoden aikana puoli metriä vai kolme tai viisi.

Suomessa on kuitenkin luotu mielikuva, että jäteongelma on ratkaistu. Ilman sitä eduskunnalta ei olisi herunut lupaa viidennelle ydinvoimalalle.

Mutta olemmeko samalla ottaneet riskin päätyä EU:n ydinjätehaudaksi? Noin kymmenen vuoden päästä on pakko päättää, mitä tehdään väliaikaisvarastojen vesialtaissa jäähtyville polttoainesauvoille, joita on tuhansia tonneja.

Komission ehdottama ydinturvadirektiivi on juuttunut ministerineuvostoon. Kuumin peruna on käytetty ydinpolttoaine. Suomi on ajanut pykälää, joka antaisi jäsenvaltiolle oikeuden kieltää tuomasta maahan käytettyä ydinpolttoainetta. Komissio on vastustanut kiivaasti väittäen kieltoa EU:n perussopimusten vastaiseksi.

Nyt Suomessa on alettu markkinoida kuudetta ydinvoimalaa. Kun täällä rummutetaan, että meillä ydinvoima, jopa jätteetkin, ovat riskiä vailla, petaammeko samalla Suomelle säteilevää tulevaisuutta EU:n ydinjätehautana?