”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomessa on niin hyvin

 

Suomalainen ydinvoima on turvallista. Siksi Suomeen voi ostaa ranskalaisen ydinreaktorin prototyypin ja aloittaa rakennustyöt ennen kuin laitos on valmiiksi suunniteltu.

Suomalaiseen insinööritaitoon voi luottaa. Siksi ydinvoimalan perustuksiin voi valaa huokoista betonia ja alihankkijan alihankkijan alihankkijat voivat sössiä laadussa ja turvallisuusohjeissa.

Suomessa ydinvoima on kotimaista ja työllistää. Siksi punainen ja sininen työväenpuolue kannattavat ydinvoimalaa, jonka työmaalla suurin kansallisuusryhmä ovat puolalaiset, ja vielä seuraavaa ja sitä seuraavaa.

Suomessa ydinvoima on edullista ja varmaa. Siksi rakenteilla olevan ydinvoimalan kustannukset saavat tuplaantua ja aikataulu venyä vuoden vuodessa.

Suomessa ollaan vastuullisia eikä ydinvoimayhtiön tietenkään tarvitse ottaa vakuutusta, joka kattaisi onnettomuuksien kaikki kustannukset.

Suomessa ollaan rehellisiä. Suomessa voidaan päättää, että ydinvoimaa ei rakenneta sähkön vientiä varten ja pysäyttää selvitys, miten uudet ydinvoimalat vaikuttaisivat sähkömarkkinoihin.

Suomessa otetaan asiat asioina. Siksi sähkön kulutusennusteita voi muuttaa sen mukaan, monelleko ydinreaktorille ministeri haluaa antaa luvan.

Suomessa ympäristönsuojelu on korkealla tasolla. Siksi Suomessa ydinjätteen loppusijoitus voi jatkua siten kuin 1970- ja 1980-luvuilla kaavailtiin ja uudet tutkimukset, jotka kyseenalaistavat peruskallion luotettavuuden, voidaan jättää omaan arvoonsa.

Suomessa laki on kaikille sama. Siksi voimalaitoksia rakentavat yhtiöt voivat myydä osakkailleen sähköä omakustannushintaan mutta muille osakeyhtiöille vastaavaa ei sallita.

Suomessa ydinvoima toimii puhtaasti liiketaloudellisin perustein. Siksi ydinvoimayhtiö voi jättää radioaktiiviset jätteensä yhteiskunnan harteille sadoiksituhansiksi vuosiksi.

Suomessa ei ole korruptiota. Siksi Suomessa virkamies voi Outokumpu Oyn hallituksessa olla panemassa alulle ydinvoimalupahakemusta ja johtaa lupahakemusten käsittelyä ministeriössä.

Suomessa oikeusvaltio toimii ja moraali on korkea. Siksi oikeuskansleri voi todeta ydinvoimapäätöksen valmistelua johtaneen virkamiehen jääviksi mutta päätöksen käsittely eduskunnassa voi jatkua.

Suomi on malliesimerkki, josta muidenkin maiden tulisi ottaa oppia. Olisivatpa asiat muissakin maissa yhtä hyvin!