”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suhteellisuudentajua IPCC:n mollaamiseen

Vihreä ryhmä järjesti tänään koko päivän tilaisuuden, jossa oli mukana EU-maiden kansallisten parlamenttien vihreitä kansanedustajia, ja jossa keskustelimme ilmastopolitiikasta Kööpenhaminan jälkeen. Puhumassa oli mielenkiintoinen vastapari, Mark Lynas, joka Kööpenhaminassa oli Malediivien presidentin neuvonantajana ja kokouksen päätyttyä arvosteli Kiinaa Guardian-lehdessä kokouksen vesittämisestä, ja Marthin Khor Third World Networkista. Khor on julkisuudessa, muun muassa Guardianissa, edustanut aika puhtaaksiviljeltyä kovan linjan kehitysmaaretoriikkaa.
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/22/copenhagen-climate-change-mark-lynas
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/dec/28/copenhagen-denmark-china
 
Sitä lehdistössä nyt hyvin yleistä valitusta, että Kööpenhaminassa EU jäi täysin syrjään jäämisestä loppuvaiheen neuvotteluista, EU-komission edustaja kommentoi mielenkiintoisella tavalla. EUn sormenjälki on Kööpenhaminan sopimuksen joka pykälässä. Niihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutoksen rajoittaminen alle kahden asteen ja se, että pitää asettaa maakohtaiset päästörajat. Vesitykset tulivat muiden maiden vaatimuksesta.

Guardian-lehdessä on ollut toimittaja Fred Pearcen perusteellinen artikkelisarja ”sähköpostigatesta”. Hän on käynyt East Anglian yliopistosta vuodetut tuhannet sähköpostit läpi. Hän on löytänyt niistä sitkeän pyrkimyksen olla täyttämättä ilmastoskeptikoilta tulleita tietopyyntöjä, ja tämä tiedon panttaaminen on ollut lainvastaista. Varsinaisia tieteellisten tulosten vääristely-yrityksiä Pearce ei ole sähköposteista löytänyt. Sen sijaan löytyi kyllä yritys painaa villaisella se tieto, että sarja Kiinasta koottuja lämpötilamittauksia oli todistusarvoltaan kelvottomia. Tämä ei kuitenkaan hetkauta maapallon keskilämpötilaa koskevia tuloksia. 

Jos asiallisen yhteenvedon siitä, mistä kohutuissa sähköposteissa on kyse, kannattaa lukea Fred Pearcen jutut. http://www.guardian.co.uk/profile/fredpearce

Mediassa on nyt muotia mollata hallitustenvälistä ilmastopaneelia eli IPCC:tä, ja erityisen usein mainitaan vuonna 2007 ilmestyneen raportin virheellinen tieto siitä, että Himalajan jäätiköt sulaisivat vuoteen 2035 mennessä (oikeastaan raportti sanoo, että niistä 80 % voi sulaa tuohon vuoteen mennessä). Minä haluaisin huomauttaa tähän vellovaan keskusteluun esimerkiksi seuraavat asiat:

1) “IPCC:n poliittisuus” tarkoittaa sitä, että IPCC:n raporttien yhteenveto-osan lopulliseen muotoiluun osallistuvat myös hallitusten edustajat. Tässä käsittelyssä teksti on tähän mennessä aina miedontunut verrattuna tutkijoiden laatimaan versioon. “IPCC:n poliittisuus” ei siis tarkoita uhkakuvien paisuttelua, pikemminkin hyssyttelyä.

2) Päättäjille tarkoitetussa yhteenveto-osassa todetaan vuoristojäätiköistä, että ympäri maailman on havaittu vuoristojäätikköjen sulavan. Tämä toteamus pitää paikkansa. Jäätiköt sulavat eri puolilla maailmaa, myös Himalajalla.

3) Himalajan jäätikköjä koskeva virhe on kolmiosaisen raportin toisessa osassa. Kukin osa on noin 1000 sivun laajuinen. Raportin ensimmäisessä osassa käsitellään itse ilmastonmuutosta. Kaikki siinä oleva tieto perustuu vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Tästä, siis raportin varsinaisesta tieteellisestä perustasta, ei ole löydetty virheitä. Toinen osa käsittelee ilmastonmuutoksen seurauksia. Kaikista tarvittavista asioista ei löydy tieteellisiä tutkimuksia, siksi on käytetty myös ”harmaita” lähteitä, kuten eri puolilta maailmaa koottuja havaintoja.

4) Himalajan jäätiköitä koskevan tutkimuksen varsinainen skandaali on se, että tutkimustietoa on niin vähän. Yksi syy tähän on se, että alueella menee valtioiden rajoja, ja nämä valtiot, Kiina, Intia, Nepal ja Pakistan, eivät ole parhaissa väleissä. Tutkijat eivät helposti pääse rajojen yli, eivätkä ulkomaiset tutkijat edes raja-alueille. Siksi kunnon aikasarjoja jäätiköiden tilasta on surkean riittämättömästi.

5) Ilmastonmuutoksen kiistäjät ovat kautta vuosien syyllistyneet tieteen väärentämiseen. Kuuluisimpia tapauksia oli George W Bushin hallinnon palveluksessa ollut Philip Cooney. Hän tuli Bushin palvelukseen American Petroleum Institutella ja siirtyi sieltä Exxonille sen jälkeen, kun hänen tehtailemistaan väärennyksistä tuli iso skandaali. Hän oli ”editoinut” tieteellisiä raportteja, miedontanut ilmastonmuutoksen riskeihin liittyviä ilmaisuja ja vahvistanut tieteellisiin epävarmuuksiin liittyviä sanamuotoja.
Tästä löytyy tietoa esimerkiksi
http://www.ucsusa.org/scientific_integrity/abuses_of_science/climate-change.html
Union of Concerned Scientist-järjestön nettisivuilta löytyy paljon muutakin tietoa siitä, miten tietoa ilmastonmuutoksesta pimitettiin Bushin hallinnon aikana.

Suomessa valtioneuvosto on tänään tehnyt periaatepäätöksen energiatehokkuuden edistämistoimista. Eipä tullut yhtään liian aikaisin, sanon minä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan energiansäästötoimilla voidaan vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä yli 9 miljoonaa tonnia. Sähköä voidaan säästää vuosittain 5 terawattitunnin edestä eli yli puolen ydinvoimalan vuosituoton verran.

Euroopan tuulivoimayhdistys kertoo tiedotteessaan muun muassa:
EUssa rakennettiin viime vuonna tuulivoimaa 10 163 MW, se on 39 % viime vuonna Euroopassa käynnistetystä sähköntuotannosta. Euroopan tuulivoiman kokonaismäärä oli vuodenvaihteessa 74 767 MW. Kaikkiaan uusiutuvaa energiaa käynnistettiin 25 963 MW, joka oli 61 % uudesta sähköntuotannosta. Tuulivoiman ykkösmaa EUssa on Saksa, sitten tulevat Espanja, Italia, Ranska ja Britannia.