”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Seminaari Itämeren kaasuputkesta

Aamulla oli eduskunnassa seminaari suunnitellusta Itämeren kaasuputkesta. Seminaarin oli järjestänyt ennen muuta Heidi Hautala.

Dirk von Ameln kaasuputkea puuhaavasta NordStream- yrityksestä vetosi siihen, että kaasun kulutus Euroopassa kasvaa. Huomautin hänelle, että hänen kulutusskenaarionsa perustuu business as usual-kehitykseen, joka ei energia-alalla enää ole realismia. Esimerkiksi Suomen Energiateollisuus ry:n viime viikolla lähettämän lobbauskirjeen mukaan fossiilisten polttoaineiden kulutus Euroopassa vähenee 30 % jos EU toteuttaa kevään huippukokouksessa asetetut tavoitteet, vähentää päästöjä 20 %, lisätä uusiutuvan energian osuuden 20 %:iin ja parantaa energiatehokuutta 20 %:lla vuoteen 2020.

Seija Rantakallio ympäristöministeriöstä esitti mielenkiintoisen ja perusteellisen katsauksen siihen, miten putken ympäristövaikutuksia arvioidaan. Hän mainitsi muun muassa, että Suomen ympäristölainsäädäntö myös Suomen talousaluetta Itämerellä, näin ollen kaasuputken ympäristövaikutukset ovat tältä osin Suomen lainsäädännön alaisia.

Dirk von Ameln totesi, että merenalaisia kaasuputkia on jo paljon, niitä kulkee Pohjanmerellä monia ja Tanskan salmissakin on kaksi. Kommentoin siihen, että tämä olisi kyllä ensimmäinen pitkä merenalainen putki Itämerellä, ja siksi tämä on erityislaatuinen hanke. Itämerihän on paljon haavottuvampi kuin Pohjanmeri.

Alexander Nikitin Venäjältä totesi, että putkihankkeen venäläinen osapuoli, Gasprom-kaasuyhtiö ei ole mikään normaali yhtiö, se on poliittinen vallankäyttäjä. Puhtaasti taloudellisin kriteerein firmaa ei voi pitää menestyvänä. Jos oikein ymmäsin, Nikitin selitti, että putken alkupään rakennustyöt Venäjän alueella vuonna 2005 aloitettiin jo ennen kuin Venäjän ympäristöviranomaiset virallisesti näyttivät sille vihreää valoa.

Von Ameln kertoi Nordstreamin tapaavan lähiaikoina Venäjän ympäristöjärjestöjen edustajia. Se on hyvä asia.

Komission tiedote kertoo, että komissio on pitänyt viime perjantaina kokouksen EU:n ulkopuolisten maiden hallitusten edustajien, teollisuuden edustajien yms kanssa. Suhtautuminen siihen, että muuta maailmaa liitettäisiin mukaan EU:n hiilidioksidipäästökauppaan, on myönteinen.

ENDS Europe DAILY uutisoi EU-tuomioistuimen päätöksen Suomen susiasiassa ihan päinvastoin kuin suomalaislehdet. Ends Dailyn mukaan Suomen todettiin rikkovan EU:n habitaattidirektiivin vaatimaa susien suojelua. Suomessahan on uutisoitu päätöksestä lähinnä se osa, jonka Suomi voitti.

Exxon on viime viikolla tiedottanut, ettei se ole koskaan epäillyt ilmastonmuutoksen uhkaa. Firman yhteiskuntasuhdejohtaja Kenneth Cohen sanoi, että ”Exxon on yksinkertaisesti alkanut ymmärtää tätä uhkaa paremmin”. Hoh hoijaa, poliitikot eivät kyllä ole ainoita, joilta kuulee säälittäviä selittelyjä!

Sudanin rauhanneuvotteluissa on päästy eteenpäin. YK:n turvaneuvosto ja Sudanin hallitus pääsivät sopuun ehdoista, Darfuriin lähetetään 20 000 rauhanturvaajaa, yhdessä Afrikan Unionin kanssa. Hienoa!