”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Sähkölaitteiden valmiustilan kuluttaman energian rajoittaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 09.03.2007

Aihe: Sähkölaitteiden valmiustilan kuluttaman energian rajoittaminen

Yhä useammissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on otettu käyttöön ns. valmiustila, jolloin ko. laitetta ei käytetä varsinaiseen tarkoitukseensa, mutta se kuitenkin kuluttaa sähköä, koska on valmiina vastaanottamaan kauko-ohjaimen käskyjä. Tyypillisen uuden sähkölaitteen koko sähkönkulutuksesta noin puolet aiheutuu valmiustilasta. IEA arvioi, että jos valmiustilan sähkönkulutus kehittyy nykytrendin mukaan, vuonna 2020 tarvitaan 20 GW sähköntuotantotehoa pelkästään laitteiden valmiustilan ylläpitämistä varten.

Vaikka valmiustilan sähkönkulutus on yleensä huomattavasti alhaisempi kuin laitetta varsinaisesti käytettäessä, valmiustila aiheuttaa silti huomattavan osan kotitalouksien ja toimistojen sähkönkulutuksesta, koska useat laitteet ovat valmiustilassa lähes koko ajan. Kuluttajan on usein vaikea huomata tätä sähkönkulutusta.

Energiatehokkaalla suunnittelulla valmiustilan virrankulutusta voidaan vähentää huomattavasti. Tämä on yhteiskunnalle hyvin kustannustehokas keino säästää sähköenergiaa. Laitteet tulisi myös suunnitella siten, ettei kuluttajan hajamielisyys johda turhaan sähkönkulutukseen.

Tehokas tapa rajoittaa valmiustilan sähkönkulutusta olisi asettaa uusien laitteiden valmiustilan kulutukselle yläraja, joka aikaa myöten tiukkenisi, esimerkiksi aluksi 1 W. Uusilta laitteilta voitaisiin myös vaatia, että ne sammuvat kokonaan tietyn passiivisuusajan kuluttua, jolloin laitteen ohjaimiin ei ole koskettu, esimerkiksi tietokoneen näppäimistöön tai television kauko-ohjaimen nappuloihin.

Harkitseeko komissio rajoittaa uusien sähkölaitteiden valmiustilan sähkönkulutusta asettamalla valmiustilan kulutukselle yläraja sekä velvoittamalla valmistamaan uudet laitteet siten, että ne tietyn passiivisuusjakson jälkeen automaattisesti sammuvat kokonaan?

E-1456/07FI
E-1779/07FI
Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus (24.5.2007)

Komissio on hyvin tietoinen siitä, että valmiustila- ja pois päältä -toiminnot kuluttavat huomattavasti energiaa. Tällaisen energiankulutuksen vähentäminen on yksi niistä ensisijaisista tavoitteista, joihin energiaa käyttävien tuotteiden ekosuunnittelua koskevalla direktiivillä 2005/32/EY pyritään. Parhaillaan ollaan tekemässä alustavaa tutkimusta laaja-alaisesta (ei siis tuotekohtaisesta) ekosuunnittelun täytäntöönpanotoimenpiteestä, joka koskee valmiustila- ja pois päältä -toimintoja. Heinäkuussa 2007 valmistuva tutkimus kattaa muun muassa teknisen perustan ja markkina-analyysin. Tutkimuksen etenemistä voi seurata verkkosivulla www.ecostandby.org. Tutkimustulosten perusteella harkitaan sellaisen ekosuunnittelun täytäntöönpanotoimenpiteen toteuttamista, jolla asetetaan pakolliset enimmäiskulutusrajat valmiustila- ja pois päältä toiminnoille. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös muut aloitteet, esimerkiksi yhden watin enimmäiskulutusta koskeva aloite.

Edellä mainitun laaja-alaisen täytäntöönpanotoimenpiteen ohella tarkastellaan myös mahdollisuutta ottaa käyttöön tuotekohtaisia ekosuunnittelun täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti tuotekohtaisia valmiustilatoimintoja, kuten aktiivista valmiustilaa, jotka ovat kuluttajien/käyttäjien kannalta parempia toimintoja. Parhaillaan ollaan tekemässä alustavaa tutkimusta ekosuunnittelun täytäntöönpanotoimenpiteestä, joka koskee televisioita (myös litteän näytön televisioita). Myös tämä tutkimus valmistuu heinäkuussa 2007. Sen etenemistä voi seurata verkkosivulla www.ecotelevision.org .

Lisätietoja ekosuunnittelupolitiikasta (tarkasteltavana on tällä hetkellä yhteensä 20 tuoteryhmää) saa verkkosivuilta http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm ja http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/index_en.htm.