”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Sähkölaitteiden latauslaitteiden yhdenmukaisuus

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi(Verts/ALE) 22.4.2009

Aihe: Sähkölaitteiden latauslaitteiden yhdenmukaisuus

Matkapuhelinvalmistajat ja operaattorit sopivat helmikuussa 2009, että ne alkavat käyttää yhtä standardoitua laturimallia. Tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä suurin osa uusista matkapuhelimista käyttää yhdenmukaista, kaikille matkapuhelinmerkeille soveltuvaa laturia. Uudistus säästää merkittävästi raaka-aineita ja ympäristöä sekä helpottaa kuluttajien elämää, kun heidän ei uutta matkapuhelinta ostaessa aina tarvitse hankkia uutta laturia.

Myös muiden ladattavien sähkölaitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden laturien yhdenmukaistaminen olisi perusteltua energian ja materiaalien säästämiseksi  sekä kuluttajien  etujen suojelemiseksi. 

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä ladattavien sähkölaitteiden latureiden yhdenmukaistamiseksi?

E-3313/09FI
Günter Verheugenin komission puolesta antama vastaus
13.7.2009

Komissio pyysi alkuvuodesta 2009 matkapuhelinten valmistajia sitoutumaan konkreettisiin toimiin matkapuhelinlaturien yhdenmukaistamiseksi.

Matkapuhelinteollisuus toimitti tekemänsä yhteistyösopimuksen komissiolle 29. kesäkuuta 2009. Kyseisessä sopimuksessa osapuolet sitoutuvat yhdenmukaistamaan tiedonsiirtovalmiuksilla varustettujen matkapuhelinten virtalähteet siten, että puhelimen lataamiseen käytetään micro-USB-liitintä . Komissio on erittäin tyytyväinen tästä matkapuhelinteollisuuden vapaaehtoisesta sitoumuksesta.

Yhteistyösopimuksen lisäksi tarvitaan uusi EU-standardi. Uusi standardi varmentaa matkapuhelinten turvallisen käytön siten, että vältetään matkapuhelinten ylivarauksesta, epäasianmukaisesta käytöstä tai radiotaajuisista häiriöistä aiheutuvia onnettomuuksia. Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä matkapuhelinteollisuuden kanssa, jotta yhteistyösopimusta ryhdytään soveltamaan mahdollisimman pian. Uusien samanlaista laturia käyttävien matkapuhelinten arvioidaan olevan saatavilla EU-markkinoilla vuodesta 2010 lähtien.

Matkapuhelimet ovat selvästi suurin kannettavien laitteitten ryhmä markkinoilla. Komissio odottaa, että matkapuhelimia varten kehitettyjä yhdenmukaistettuja ratkaisuja otetaan käyttöön muidenkin laitteiden – esimerkiksi kameroiden ja mp3-soitinten – kohdalla. Kannettavien tietokoneiden laturit ovat kuitenkin mutkikkaampi tapaus. Kannettavien tietokoneiden akkuyksiköissä on suuri energiavaraus, ja niiden kapasiteetissa ja jännitteessä on erittäin suuria eroja. Tällaisten akkuyksiköiden lataamiseen liittyy suurempia turvallisuusriskejä kuin matkapuhelinten kohdalla, minkä vuoksi komissio ei tällä haavaa harkitse yhdenmukaistamistoimia.

Kun kyse on laitteista, jotka poikkeavat toisistaan energiavaatimuksiltaan erittäin paljon, täysi yhdenmukaistaminen olisi vaikea toteuttaa eikä se olisi kustannuksiinsa nähden tehokasta. Sen vuoksi jatketaan tuoteryhmäkohtaista toimintamallia, jossa keskitytään suurimpiin ryhmiin.